Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 97

Âsâr-ı bakiyye: Nail Bayraktar

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi: hukuki koşullar ve politika geliştirme

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası, (1917-2000)

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi: yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım: Devr-i Hamîdî katalogları

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Halk kütüphaneleri: geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri : Dünyada ve Türkiye’de durum

Kütüphane ve bilgi biliminde tema ve yönelim

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği