Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 133

Kütüphane ve arşiv kurumlarındaki uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar

Çocuk Kütüphanelerinde okul öncesi dönem

Belediyelerde kütüphane hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği

Yazma ve eski harfli basma eserlerde bibliyografik tanımlama

Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi : organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi

Bilgi merkezleri : Sağlık ve afet bilgi yönetimi = Information centers: Health and disaster information managemen

Sobiad etki değeri dergi impact faktörü SOBIAD Atıf dizini = SOBIAD Citation index

Osmanlı dönemi İzmir medrese ve kütüphaneleri

Geçmişten geleceğe açılan kapı : İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2012-2020

Göç bibliyografyası : göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. tezler)

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Müteferrika’dan birinci meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar : 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)