Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 97

Yazmalara adanmış bir ömür: Nimet Bayraktar'a armağan

Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar, bizim olduğu kadar bütün dünyanın kültür ve bilim çevrelerini yakından ilgilendirmektedir.

By

,9789756351154

Türkiye'de 1928-93 arasında yapılan Ortaçağ İngiliz edebiyatı çalışmalarının bibliyografyası : başlangıçtan 1500'lere kadar

Friedrich Dürrenmatt, dünya sahnelerinin repartuarlarındaoldukça sık yer alan tiyatro oyunları ve ""edebî polisiye"" diyenitelendirilebilecek romanları ile tanınır daha çok.

By Dürrenmatt, Friedrich

Gündoğan Yayınları,9789755201207

Türkiye'de 1928-93 arasında yapılan Ortaçağ İngiliz edebiyatı çalışmalarının bibliyografyası : başlangıçtan 1500'lere kadar

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yapılan bilimselçalışmaların bibliyografik dökümlerinin toplandığı ve kesintisizbir şekilde yayımlanarak günümüze kadar getirildiği ikiana kaynak Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası'dır.

By Erol, Burçin

Gündoğan Yayınları,9789755201207

Ünak'05 bildiriler : bilgi hizmetlerinin organizasyonu ve pazarlanması : İstanbul 22-24 Eylül 2005

Bilginin ekonomik bir güç olduğu günümüzde, pazarlama kavramı çokdaha fazla önem kazanmıştır.

By

Kadir Has Üniversitesi Yayınları,9789758919116

Bildiriler ÜNAK '06 : bilimsel iletişim ve bilgi yönetimi sempozyumu

Bilim insanlarının araştırma sonuçlarını karşılıklı olarakpaylaştıkları tüm yapısal oluşumlar ve süreçler şeklinde tanımlanan,""bilimsel iletişim"", son yıllarda yaşanan bilgi teknolojilerindeki hızlıdeğişim ve gelişmelerden çok fazla etkilenmiştir.

By

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,9789759529567

Adile Günden anısına armağan : bilgiye erişimde değişen yollar ve II. tıbbi bilgi yönetimi ve teknolojileri sempozyumu

ÜNAK'03: ""Bilgiye Erişimde Değişen Yollar"" ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimive Teknolojileri Sempozyumu, 25-26 Eylül 2003 tarihinde Ankara'da,ÜNAK ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile Üniversitenin BağlıcaKampusu'nda gerçekleştirilmiştir.

By

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,9789759529550

Araştırma yöntem ve stratejileri

Çağımızda, kütüphaneler ve İnternet aracılığıyla basılı ve özellikle elektronik ortamda, araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına geçmişe oranla çok daha fazla bilgi sunulmaktadır. Bilgiye, gerektiğinde nasıl ve nereden erişileceği, değerlendirilmesi, bilginin araştırmada ve eğitimde etkin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmad...

By Karpuz, Beyhan

,

Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 25, Kütüphane Haftası etkinlikleri içinde yer alan ""Gazete Kütüphaneciliği ve Türkiye)"" konulu panelin konuşma ve tartışmalarını içeren bu yapıt, gazete kütüphaneciliği konusunda Türkiye'de ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653059

Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye Cumhuriyeti'nde durum

Toplumlar sanayi ve ticaret ile uğraştıkça halk kütüphanesi hizmeti de gelişir. Halk kütüphanesi günümüzde kuruluşları, yönetilmeleri ve yaygınlaştırılmaları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş devlet hizmetidir.

By Keseroğlu, Hasan S.

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653028

Kataloglama kuralları : Anglo Amerikan kataloglama kuralları 2

Bilgi Çağı Bilgi Toplumu gibi nitelemelerle anılan günümüzde, bilginin örgütlenmesi, düzenlenmesi işlemi kaçınılmaz olarak bilginin ' denetimi'ni gerekli kılmaktadır.

By Keseroğlu, Hasan S.

Mep Yayınları,9789758868421

Fotoğraflarla İstanbul kütüphaneleri : değişik kesitlerden örnekler

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, IFLA'nın 61'inci Genel Konferansı IFLA'95 İstanbul etkinliklerine İstanbul kütüphanelerini tanıtan bir kitapla katılmayı kararlaştırdı.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653448

Sessiz serinliklerde bilgi, ya da, kütüphane üstüne

Kütüphanecilik (yeni adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi)alanında deneme yok denecek denli azdır. Denemeyazanlar ağırlıklı olarak bilgi ve belge yönetimi alanıdışındaki kişilerdir.

By Keseroğlu, Hasan S.

Mavibulut Yayınları,9789753100397

Kütüphane, enformasyon arşiv alanında yeni teknolojiler ve Türkmarc sempozyumu bildiri metinleri, 1-4 Ekim 1991 - Beyazıt Devlet Kütüphanesi

""Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler Sempozyumu""Türkiye için geç kalmış bir toplantıdır. Öncelikle, üzülerek; bu alanlarda çalışanlarınhabersiz, dağınık bir meslek topluluğu oluşturduğunu söyleyebiliriz.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789757653141

Kütüphane bilgi merkezi kurma, kütüphane programı yazma kılavuzu

Kütüphane bulunan bir okul, sivil örgüt, işyeri vb. gibi yerlere davetedildiğimde ya da uğradığımda genellikle temel iki sorunlakarşılaştım: Kurulmak istenen kütüphane için genel ve temel bilgilerile her hangi bir kütüphane programına duyulan gereksinim.

By Keseroğlu, Hasan S.

[y.y. ],9789759205706

Mustafa Güzelgöz ve eşekli kütüphane

Mustafa Güzelgöz'ü Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninineski sayılarını karıştırırken tanıdım. Adı ve özgün etkinlikleriylesonradan değişik yazılarda karşılaştım. Doktora tezimi hazırlarkenbiraz daha yakınlaştığımı duyumsadım.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789757653110

Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar: 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Tarih Vakfı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin kurucu üyelerinden olan Prof. Dr. Jale Baysal ile yapılan söyleşi ile yazarın bir kısım yayınlarından oluşan bu kitap, hem bilgi ve belge bilim alanının hem de Türkiye’nin yakın tarihi ile okuyucuyu buluşturacak bir yapıttır. Yazarla söyleşiyi gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Keseroğlu 1970’li yılları “… ...

By Baysal, Jale

Hiperlink Yayınları,9789944157094