Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 100

Indesign CS6 & CC [electronic resource]

Bilgi merkezleri: Kütüphaneler – Arşivler – Müzeler [electronic resource]

Asurbanipal Kütüphanesi [electronic resource]

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Eşekle gelen aydınlık: “Mustafa Güzelgöz kitabı”

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Âsâr-ı bakiyye: Nail Bayraktar

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi: hukuki koşullar ve politika geliştirme

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası, (1917-2000)

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi: yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri