Konu Başlıkları

Kimya

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 36

Deneysel biyokimya

Bu kitabın yılların emek ve birikiminin bir ürünü olduğunu belirtmem gerekir.Başta tıp fakülteleri olmak üzere sağlık alanında eğitim veren t üm fakülteve yüksekokullarda özellikle öğrenciler ve araştırma görevlilerinin önemli birbaşvuru kaynağı olacak bu eserden öğretim elemanları da önemli ölçüdeyararlanacaktır.Bu alandaki önemli bir açığı kapatt...

By

Aktif Yayınevi,9789756755228

Biyokimya ipuçları

İkibinii yıllar başlarken artık ""Bilgi Çağı"" nın başladığı, internet kullanımınında yaygınlaşmasıyla ""Bilgi"" nin paylaşımının artacağı, daha verimli halegeleceği konuşuldu.

By Baskın, Yasemin

İzmir Güven Kitabevi,9789759731854

Solvent ve baz yağların kullanımına yönelik karşılaşılan sektör sorunları, panel, 12.11.2007

Boya ve Kimya endüstrisinin temel hammaddesi olarak kabul edilen solventve baz yağlarm tüketimindeki artış, son yıllarda ivme kazanarak bugünkünoktaya ulaşmış, ancak sektörde bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.Özellikle solventlerin temini konusu sektörün önemli sorunu olmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602884

20 soruda reach: AB'nin yeni kimyasallar stratejisi

Kimya sektörü, ülkemizin son yıllarda en hızlı büyüyensektörlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Gerek tüketim,gerek üretim, gerekse dış ticaret yönüyle önemli gelişmegösteren sektörün önümüzdeki yıllara ilişkin gündeminde,yatırım ve ihracatta ulaşılması öngörülen hedeflerinyanında, Avrupa Birliği ile uyum süreci ilk sıraları almaktadır.REACH adı...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602952

Biyokimya

Biyokimya, saha olarak biyolojik materyallerin moleküler seviyedeve kimyasal prensipler çerçevesinde incelendiği bir temel bilim dalıdır.Biyokimya'nın bu birçok disiplinler arası bilim alanı olma özelliği gözönüne alınarak bu kitapta, kimya öğrencileri için gerekli biyolojikaçıklamalarla birlikte, biyoloji ve sağlık bilimleri gibi kimya dışında eği...

By Keha, E. Edip

Aktif Yayınevi,9789758986200

Nicel analiz laboratuvar kitabı

Bu kitap üniversite düzeyinde analitik kimya nicel analizlaboratuvarında bir uygulama kitabı olarak kullanılması amacı ilehazırlanmıştır,ilk bölümde nicel analiz basamakları, analitik amaçla kullanılantemel kimyasal işlemler, temel istatistik işlemleri, laboratuvarda güvenliçalışma ve kimyasal atıkların çevreye en uygun biçimde verilmesi içinbilinm...

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993019

Nitel analiz laboratuvar kitabı

Analitik kimya, kimyacının yanısıra çeşitli meslek gruplarının da (tıp,gıda, çevre, ziraat vb ... ) yararlandığı temel bir daldır. Özellikle kimya dalındalisans öğrenim programını seçen öğrenci, öncelikle maddeyi görsel olaraktanımalı ve kullanmalıdır. Kimyasal maddelerin birbirleriyle verdiklerireaksiyonları, bu reaksiyonların türlerini, gerçekleş...

By Merdivan, Melek

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993019

Atom ve molekül kimyası : kuantum kimyası

On bölümden oluşan kitapta konular, Atomun yapısıyla ilgili temel bilgiler, Radyoaktivite, Atomik modeller, Kuantum teorisi ve dalga mekaniğine giriş, Kuantum mekaniğindeki temel postülatlar, Hidrojen atomunun kuantum mekaniği, Kimyasal bağlara nitel bakış ve iyonik değişmeler, Atomik orbitaller ve hibritleşme özellikleri, Kimyasal bağların kuantum...

By Cebe, Mustafa

Ezgi Kitabevi,9789755640709

Biyokimya : soru ve cevap

Biyokimya. Yaşamın ta kendisi. Sonsuz bir deniz. Bir organizma ki buna bizlerde dahiliz-canlılığını sürdürebilmesi için milyonlarca yıldır olagelmekte olan reaksiyonlar zinciri. Belki buna benzer sayısız tanım yapılabilir. Çünkü gerçekten biyokimya bilimi yaşadığımız her saniyede sırlarını, formüllerini, süprizlerini üzerimizde deniyor.

By Kayhan, Figen Esin

Yüce Yayınları,

Kozmetik sektörü araştırması

Kozmetik sektörünün tanımı,sınıflandırılması,mevcut kapasitesi,dış ticareti,ürün standartları,çevre ve insan sağlığı konularında bilgi veren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kozmetik sektörü araştırması

Kozmetik sektörünün tanımı,sınıflandırılması,mevcut kapasitesi,dış ticareti,ürün standartları,çevre ve insan sağlığı konularında bilgi veren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kimyasal risk etmenleri

Kimya Sanayii günlük yaşamımızı direkt olarak etkileyerek hayat standardımızı arttıran, hastalıklara karşı korunmamızı ve tedavi edilmemizi sağlayan, temizlik ve hijyen konularında katkıda bulunan, giyinme ve beslenmede insanlığın ihtiyacını karşılayan ve bunun yanı sıra diğer sektörlere de girdi sağlayan bir sanayi dalı olup, vazgeçilemeyecek ve y...

By Tuğsavul, H. Cihangir

Akademik Kitaplar,9786055688417

Protein saflaştırma rehberi

Herkesçe bilinen, bilimin önemli bir gerçeği şudur ki, daha temel olan, uygulanabilirliği daha fazla olandır. Bununla birlikte bir konunun elinizdeki işle ne kadar ilgili ise sizin için o kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin motorların mekaniği ile ilgili derin bir çalışma, size trafiğin dinamikleri hakkında herhangi bir şey söylemez. ...

By Dennison, Clive

Aktif Yayınevi,9789758986781

Analitik kimya ders kitabı (1987)

Analitik kimya temel kavramlar