Konu Başlıkları

Kimya

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 53

20 soruda reach : AB'nin yeni kimyasallar stratejisi

Kimya sektörü, ülkemizin son yıllarda en hızlı büyüyensektörlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Gerek tüketim,gerek üretim, gerekse dış ticaret yönüyle önemli gelişmegösteren sektörün önümüzdeki yıllara ilişkin gündeminde,yatırım ve ihracatta ulaşılması öngörülen hedeflerinyanında, Avrupa Birliği ile uyum süreci ilk sıraları almaktadır.REACH adı...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602952

Flavonoidler : moleküler yapılar, kimyasal özellikleri, belirleme teknikleri, biyolojik aktiviteleri

İlk çağdan itibaren insanlar flora ve faunanın doğal nimetlerinden,öncelikle bitkilerden, besin kaynağı ve çeşitli hastalıkları tedavi etmeamacıyla, faydalanma yollarını sürekli denemiştirler. Gözlem gücü ve halkdeneyimleri yerli flora türlerinin tedavi amacı ile kullanılmasının temelinioluşturmuştur.

By Guliyev, Vahid Bilaloğlu

Aktif Yayınevi,

Solvent ve baz yağların kullanımına yönelik karşılaşılan sektör sorunları, panel, 12.11.2007

Boya ve Kimya endüstrisinin temel hammaddesi olarak kabul edilen solventve baz yağlarm tüketimindeki artış, son yıllarda ivme kazanarak bugünkünoktaya ulaşmış, ancak sektörde bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.Özellikle solventlerin temini konusu sektörün önemli sorunu olmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602884

Biyokimya ipuçları

İkibinii yıllar başlarken artık ""Bilgi Çağı"" nın başladığı, internet kullanımınında yaygınlaşmasıyla ""Bilgi"" nin paylaşımının artacağı, daha verimli halegeleceği konuşuldu.

By Baskın, Yasemin

İzmir Güven Kitabevi,9789759731854

Deneysel biyokimya

Bu kitabın yılların emek ve birikiminin bir ürünü olduğunu belirtmem gerekir.Başta tıp fakülteleri olmak üzere sağlık alanında eğitim veren t üm fakülteve yüksekokullarda özellikle öğrenciler ve araştırma görevlilerinin önemli birbaşvuru kaynağı olacak bu eserden öğretim elemanları da önemli ölçüdeyararlanacaktır.Bu alandaki önemli bir açığı kapatt...

By

Aktif Yayınevi,9781111138813