Konu Başlıkları

Kimya

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 53

Çok fazlı sistemle 1 : yüzey kimyası ve kolloidler

Farmasötik/medisinal kimyada ilaç etken madde tasarım yöntemleri -1- : kantitatif yapı-etkili ilişkileri analizleri (qsar)

Farmasötik kimya pratikleri 1-2

Kalitatif analitik kimya

Farmasötik kimya ders notları : alkaloidler ve analog sentetik türevleri (organik kısım 1)

Protein saflaştırma rehberi

Herkesçe bilinen, bilimin önemli bir gerçeği şudur ki, daha temel olan, uygulanabilirliği daha fazla olandır. Bununla birlikte bir konunun elinizdeki işle ne kadar ilgili ise sizin için o kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin motorların mekaniği ile ilgili derin bir çalışma, size trafiğin dinamikleri hakkında herhangi bir şey söylemez. ...

By Dennison, Clive

Aktif Yayınevi,9789758986781

Kimyasal risk etmenleri

Kimya Sanayii günlük yaşamımızı direkt olarak etkileyerek hayat standardımızı arttıran, hastalıklara karşı korunmamızı ve tedavi edilmemizi sağlayan, temizlik ve hijyen konularında katkıda bulunan, giyinme ve beslenmede insanlığın ihtiyacını karşılayan ve bunun yanı sıra diğer sektörlere de girdi sağlayan bir sanayi dalı olup, vazgeçilemeyecek ve y...

By Tuğsavul, H. Cihangir

Akademik Kitaplar,9786055688417

Kozmetik sektörü araştırması

Kozmetik sektörünün tanımı,sınıflandırılması,mevcut kapasitesi,dış ticareti,ürün standartları,çevre ve insan sağlığı konularında bilgi veren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kozmetik sektörü araştırması

Kozmetik sektörünün tanımı,sınıflandırılması,mevcut kapasitesi,dış ticareti,ürün standartları,çevre ve insan sağlığı konularında bilgi veren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Biyokimya: soru ve cevap

Biyokimya. Yaşamın ta kendisi. Sonsuz bir deniz. Bir organizma ki buna bizlerde dahiliz-canlılığını sürdürebilmesi için milyonlarca yıldır olagelmekte olan reaksiyonlar zinciri. Belki buna benzer sayısız tanım yapılabilir. Çünkü gerçekten biyokimya bilimi yaşadığımız her saniyede sırlarını, formüllerini, süprizlerini üzerimizde deniyor.

By Kayhan, Figen Esin

Yüce Yayınları,

Atom ve molekül kimyası : kuantum kimyası

On bölümden oluşan kitapta konular, Atomun yapısıyla ilgili temel bilgiler, Radyoaktivite, Atomik modeller, Kuantum teorisi ve dalga mekaniğine giriş, Kuantum mekaniğindeki temel postülatlar, Hidrojen atomunun kuantum mekaniği, Kimyasal bağlara nitel bakış ve iyonik değişmeler, Atomik orbitaller ve hibritleşme özellikleri, Kimyasal bağların kuantum...

By Cebe, Mustafa

Ezgi Kitabevi,9789755640709

Nitel analiz laboratuvar kitabı

Analitik kimya, kimyacının yanısıra çeşitli meslek gruplarının da (tıp,gıda, çevre, ziraat vb ... ) yararlandığı temel bir daldır. Özellikle kimya dalındalisans öğrenim programını seçen öğrenci, öncelikle maddeyi görsel olaraktanımalı ve kullanmalıdır. Kimyasal maddelerin birbirleriyle verdiklerireaksiyonları, bu reaksiyonların türlerini, gerçekleş...

By Merdivan, Melek

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993019

Nicel analiz laboratuvar kitabı

Bu kitap üniversite düzeyinde analitik kimya nicel analizlaboratuvarında bir uygulama kitabı olarak kullanılması amacı ilehazırlanmıştır,ilk bölümde nicel analiz basamakları, analitik amaçla kullanılantemel kimyasal işlemler, temel istatistik işlemleri, laboratuvarda güvenliçalışma ve kimyasal atıkların çevreye en uygun biçimde verilmesi içinbilinm...

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

Biyokimya

Biyokimya, saha olarak biyolojik materyallerin moleküler seviyedeve kimyasal prensipler çerçevesinde incelendiği bir temel bilim dalıdır.Biyokimya'nın bu birçok disiplinler arası bilim alanı olma özelliği gözönüne alınarak bu kitapta, kimya öğrencileri için gerekli biyolojikaçıklamalarla birlikte, biyoloji ve sağlık bilimleri gibi kimya dışında eği...

By Keha, E. Edip

Aktif Yayınevi,9789758986200