Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 453

Marka yönetimi (Uygulamalı)

Örgütsel davranış üzerine güncel çalışmalar

Panopticism and Buchi Emecheta: (A Critical Approach to Women’s Role and Marriage in terms of Panopticism in Buchi Emecheta)

Dijitalde iz bırakan 100 lider

Kendini gerçekleştir: ilham veren 16 gerçek başarı hikayesi

Online alışverişte karar verme stilleri, çelişki, risk ve memnuniyet

Sürdürülebilir örgütsel davranışların bilişsel uyarılması (SÖDBU)

Termal turizm işletmelerinde iç ve dış müşteri tatmini ilişkisi: çeşme bölgesi işletmelerinde uygulama

Yeşil tedarik zinciri yönetimi

Akkıllı işletme reçeteleri [electronic resource]

Dijital çağ örgütlerinde güncel yönetim konuları [electronic resource]

Havayollarında hizmet: konfor, faaliyet ve performans ilişkisinin değerlendirilmesi [electronic resource]

Türkiye’de kayıt dışı istihdamın engellenmesi ve iyi uygulama örnekleri [electronic resource]

Öğrenen organizasyonlar: Türkiye’de çok uluslu şirketlerle yapılan iş ortaklıklarında bir uygulama

Gel kal bağlan: işveren markası & işin perde arkası