Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 551

İnsan kaynakları yönetimi : COVID-19 pandemi döneminde çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi uygulamaları : Sabancı Topluluğu örneği

Varlık paylaşımı iş modeli ve inovasyon : UBER ve AIRBNB örneği

Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesi : Ağrı örneği

Geschichte Der Kommunikationstechniken

AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin büyüme ile ilişkisi : KOBİ’ler üzerine bir inceleme

Uzaktan çalışmada dikkat edilmesi gereken hususlar

Liderlik, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri

Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibara etkisi

Dijital gelecekte mesleklerin ve sektörlerin dönüşümü

A’dan Z’ye iş güvenliği rehberi

Marka ve marka özgünlüğü : (uygulamalı)

İş sağlığı ve güvenliğinin işgören performansı ve iş doyumuna etkileri

Sektörlerin ve mesleklerin geleceği