Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 370

Sektörlerin ve mesleklerin geleceği

Tedarik zinciri riskleri : bölgesel bir analiz

Sosyal pazarlama kavramı ve kamu sektörü reklamlarının geleneksel ve sosyal medya üzerinden duyurulması

İşletme 2.0 : İşletmecilikte yeni trendler

Gıdaların kurutulmasında mikrodalga ve sıcak hava yöntemleri

Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisinde çalışan performansının rolü

Doğrusal programlama ve bulanık doğrusal programlama

Gönüllü yönetimi yaklaşımları çerçevesinde expo 2016 Antalya

İş adamının sosyal sorumlulukları

İşletme disiplini üzerine güncel çalışmalar

İşletme fonksiyonlarında bazı temel uygulamalar ve güncel yaklaşımlar

İşletmelerde sermaye yapısı ve borçlanma araçları

Kamu ekonomisi çalışmalarının yerel boyutu

Ülke ve kurum örnekleri ile kamu personel yönetimi kapsamında performans değerlendirme

Kamu ve işletme yönetiminde yeni perspektifler