Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 453

BookId

Bu çalışmada şirketlerde büyüme ve gelişmenin aynı anda gerçekleşmesi yani yetkin bir şirket ya da insan olmak için sistem düşüncesine göre; hangi ilkelere uymamız, hangi sonuçları üretmemiz ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmamız gerekir konuları üzerinde durmuş ve ilgili temel kavramların tanımlarını vererek yönetim ve organizasyona ilişki...

By Değirmenci, Mehmet

Hiperlink Yayınları,9789944157001

Sanayiden bilgiye : toplum, ekonomi ve işletmeler

Filozofların antik çağdan beri temel tartışma alanlarından biri olan bilgi ve bir erdem olarak gördükleri bilgelik, dünyayı anlamlandırma çabası olarak yorumlanan aşkın bir içerik taşıyordu. Bilginin önemine ve bilgili olanın güçlü olacağına ilişkin inanç, sonraki dönemlerde de paylaşılmaya devam etti. Bugün tanık olduğumuz bilgi toplumu bu inancın...

By Özcan, Kerim

Siyasal Kitabevi,9786055782054

Modern işletmecilik

İşletme ile ilgili eğitimine ""Modern İşletmecilik""ile başlayan 50 bini aşkın öğrenci ile asıl uğraşılarıonları yetiştirmek olan meslektaşlarıma..

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337553

Pazarlama ilkeleri (ve örnek olaylar)

Pazarlama İlkeleri Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Modern Pazarlama Yönetimi Pazarlama Çevresi, Stratejik Plânlama ve Pazarlamanın Rolü Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışı Pazar Bölümlerin...

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337591

Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının ikinci cildi olan Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu’nda, devletçilik ilkesinin kabulünün, Türkiye’nin tüm iktisadi sektörlerini nasıl etkilediği ve ne tür gelişmelere yol açtığı incelenmektedir. CHF’nin Üçüncü Büyük Kongresinden,17 Nisan 1934’te Birinci Sanayi Planının uygulanmaya ba...

By Tekeli, İlhan

,9786055715014

Memleketime ve şahsıma dair bir hukuk mücadelesi

Zamanın bozulmasından mı, siyasi mücadelenin sınırve etik tanımazlığından mı nedir bilinmez KahramanmaraşBelediyesi ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor, hergün yeni bir şikayetin varlığı konuşularak belediye de görevyapan kişilerin de şevk ve heyecanı kırılıyordu. BelediyeSağlık İşleri Müdürü bu kargaşa ortamında sırf encümenegirmemek iç...

By Yakar, Serdar

Ukde Kitaplığı,

Genel işletmecilik I-II : ders notları

İnsanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü gereksinmelerini karşılamakamacıyla türlü didinmelerde bulunarak geçirirler, insan gereksinmelerini; zorunlugereksinmeler ve istekler olarak iki grup altında toplamak olasıdır.

By Yıldırım, Veysel

Değişim Yayınları,9789753164146

Mutfak hizmetleri yönetimi

Mutfak; turizm kurum ve kuruluşlarında, restoranlarda, fabrikalarda... Müşterilerin ya da personelin tüketmesi için her çeşit gıdanın hazırlandığı ünitelerdir. Her ülkede farklı yapıda, farklı özellikler gösteren mutfak tiplerine rastlamak olasıdır. Ancak günümüzün gelişmiş ülkeleri mutfaklarında en son mutfak bilgi ve tekniklerinin uygulandığını g...

By Türkan, Cemal

Değişim Yayınları,9789756267301

Öğrenen pazarlama

Bu kitap, böylesi bir bakış açısıyla pazarlamayı yeniden ele alarak tanımlamakta ve gelecek yönelimli bir uygulamayı içermektedir.Bu çalışmada birey üzerinden dönüşümlerinin pazarlama odaklı yansımlaarı ortaya konulmaya çalışılarak, pazarlamanın yorumsal boyutunun ulaştığı noktadan hareketle yeni bir kavram yaratılmaya çalışılacaktır. Yaratılması d...

By Taşkın, Ercan

Değişim Yayınları,9789758289561

İnsan kaynakları yönetiminde NLP

NLP tekniklerini uygulamanın kişisel gelişime katkıları artık kabul edilir bir gerçektir. Bireye her alanda avantaj sağlayan bu teknikler göz önünde bulundurularak oluşturulacak İnsan Kaynakları Yönetimi, şimdiye kadar olduğundan çok daha etkin bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca her düzeyde çalışan açısından da olumlu katkıları olacağını savunan yazar...

By Acar, Elvan

Kariyer Yayıncılık,9789758515998

Kişilik farklılığında öğrenmeyi öğrenmek ve başarmak

Günümüzün modası oldu başarıya ve hedefe kısa süredeulaşmak için akıl vermek, yol göstermek ve de kişileri değişikgüçlerin peşine takmak. Değişik açıdan ve tarafsız bir gözlebaktığımızda gerçekten olay anlatıldığı gibi midir? Öğüt verenlerüstün başanya ulaşmış mıdır?

By Girgin, Alaiddin

Kariyer Yayıncılık,9789944300155

Kişi, kurum, kuruluş ve devlet yönetim sanatı

Yönetim sanatı; yönetimin, temel değerlerini koruyarak başarıya ulaşmasıdır. Yönetimler temel değerleri korumadan da başarıya ulaşabilirler. Ancak o zaman, başarıda sanat yerine zulüm söz konusu olur.Bu kitapta kişi, kurum, kuruluş ve devletin yönetilmesinde gerekli olan bilgileri ve kuralları vermeye çalıştık.Bu eser, onbeş yaşından itibaren öğren...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525591

Deneyimsel öğrenmenin işletme eğitimindeki yeri ve eğitim oyunlarının rolü

1973 yılında üniversiteye başladığımda Türkiye'de klasikbir eğitim sistemi egemendi. Özellikle İktisat ve İşletmealanında eğitim görenler özellikle Alman eğitimsisteminin etkisi altında ezberci bir eğitim almaktaydı.Düşünmek ve yorumlamak öğrenci için gereksizgörülmekteydi. Zaten sınıflar da kalabalıktı ve öğrencininderse katılmasını isteklendiren ...

By Katrinli, Alev

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789221

Türkiye'de belediyeleşme süreci 1854-1997

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce kabul edilen Yüksek Lisans tezinin gözden geçirilmiş şeklidir. Süreç olarak 1854-1997 tarihleri arasındaki belediyeleşmeyi ele alan bir çalışmadır. Bu çalışmada pek çok değerli insanın katkısı vardır.

By Sezgin, Murat

Tablet Kitabevi,9786055948184

ICOVACS 2008 : international conference on value Chain sustainability : integrating design, logistics and branding for sustainable value creation : proceedings, November 12-14, 2008, İzmir, Turkey

On behalf of Izmir University of Economics and as the chair of ICOVACS 2008 (International Conference on ValueChain Sustainability, I would like to state that we are honored to host all the participants in İzmir, one of the mostimportant logistics and design centers and port city of Turkey, during ICOVACS 2008, which was held onNovember 12-14, 2008...

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789252

Duygusal yönetim : başarılı bir yönetici olmanın sırları

Her ne kadar problemki iki kişi yaratsa da çözüm bir kişinin çabası ile oluyor. İşyerlerinde de durum aynı, bazı ilişkilerimizde çok iyiyiz, bazılarında ise güvensiz, problemli, rahatsız ve kızgınız. Patronumuza kızıyoruz, eşimize erkek arkadaşımıza bizi anlamadığı için güceniyoruz Bazen de suçlanıyoruz. İkili ilişkilerimizde her zaman beni anlamıy...

By Arsoy, Kaya

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490283