Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 452

Marka yönetimi (Uygulamalı)

Örgütsel davranış üzerine güncel çalışmalar

Panopticism and Buchi Emecheta: (A Critical Approach to Women’s Role and Marriage in terms of Panopticism in Buchi Emecheta)

Dijitalde iz bırakan 100 lider

Online alışverişte karar verme stilleri, çelişki, risk ve memnuniyet

Sürdürülebilir örgütsel davranışların bilişsel uyarılması (SÖDBU)

Termal turizm işletmelerinde iç ve dış müşteri tatmini ilişkisi: çeşme bölgesi işletmelerinde uygulama

Yeşil tedarik zinciri yönetimi

Akkıllı işletme reçeteleri [electronic resource]

Dijital çağ örgütlerinde güncel yönetim konuları [electronic resource]

Havayollarında hizmet: konfor, faaliyet ve performans ilişkisinin değerlendirilmesi [electronic resource]

Türkiye’de kayıt dışı istihdamın engellenmesi ve iyi uygulama örnekleri [electronic resource]

Öğrenen organizasyonlar: Türkiye’de çok uluslu şirketlerle yapılan iş ortaklıklarında bir uygulama

Gel kal bağlan: işveren markası & işin perde arkası

Harvard Business Review girişimcinin el kitabı: Yeni işinizi kurarken ve büyütürken ihtiyacınız olan her şey