Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 544

Liderlik, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri

Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibara etkisi

Dijital gelecekte mesleklerin ve sektörlerin dönüşümü

A’dan Z’ye iş güvenliği rehberi

Marka ve marka özgünlüğü : (uygulamalı)

İş sağlığı ve güvenliğinin işgören performansı ve iş doyumuna etkileri

Sektörlerin ve mesleklerin geleceği

Kurumsal haller : senin yöneticin bir melekti yavrum

Stratejik halkla ilişkiler kapsamında kriz yönetimi

Tedarik zinciri riskleri : bölgesel bir analiz

Sosyal pazarlama kavramı ve kamu sektörü reklamlarının geleneksel ve sosyal medya üzerinden duyurulması

İşletme 2.0 : işletmecilikte yeni trendler

Gıdaların kurutulmasında mikrodalga ve sıcak hava yöntemleri

Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisinde çalışan performansının rolü