Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 29 - 16 sonuç sayısı 453

Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının ikinci cildi olan Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu’nda, devletçilik ilkesinin kabulünün, Türkiye’nin tüm iktisadi sektörlerini nasıl etkilediği ve ne tür gelişmelere yol açtığı incelenmektedir. CHF’nin Üçüncü Büyük Kongresinden,17 Nisan 1934’te Birinci Sanayi Planının uygulanmaya ba...

By Tekeli, İlhan

,9786055715014

Pazarlama ilkeleri (ve örnek olaylar)

Pazarlama İlkeleri Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Modern Pazarlama Yönetimi Pazarlama Çevresi, Stratejik Plânlama ve Pazarlamanın Rolü Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışı Pazar Bölümlerin...

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337591

Modern işletmecilik

İşletme ile ilgili eğitimine ""Modern İşletmecilik""ile başlayan 50 bini aşkın öğrenci ile asıl uğraşılarıonları yetiştirmek olan meslektaşlarıma..

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337553

Sanayiden bilgiye : toplum, ekonomi ve işletmeler

Filozofların antik çağdan beri temel tartışma alanlarından biri olan bilgi ve bir erdem olarak gördükleri bilgelik, dünyayı anlamlandırma çabası olarak yorumlanan aşkın bir içerik taşıyordu. Bilginin önemine ve bilgili olanın güçlü olacağına ilişkin inanç, sonraki dönemlerde de paylaşılmaya devam etti. Bugün tanık olduğumuz bilgi toplumu bu inancın...

By Özcan, Kerim

Siyasal Kitabevi,9786055782054

BookId

Bu çalışmada şirketlerde büyüme ve gelişmenin aynı anda gerçekleşmesi yani yetkin bir şirket ya da insan olmak için sistem düşüncesine göre; hangi ilkelere uymamız, hangi sonuçları üretmemiz ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmamız gerekir konuları üzerinde durmuş ve ilgili temel kavramların tanımlarını vererek yönetim ve organizasyona ilişki...

By Değirmenci, Mehmet

Hiperlink Yayınları,9789944157001