Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 27 - 16 sonuç sayısı 427

Kişilik farklılığında öğrenmeyi öğrenmek ve başarmak

Günümüzün modası oldu başarıya ve hedefe kısa süredeulaşmak için akıl vermek, yol göstermek ve de kişileri değişikgüçlerin peşine takmak. Değişik açıdan ve tarafsız bir gözlebaktığımızda gerçekten olay anlatıldığı gibi midir? Öğüt verenlerüstün başanya ulaşmış mıdır?

By Girgin, Alaiddin

Kariyer Yayıncılık,9789944300155

İnsan kaynakları yönetiminde NLP

NLP tekniklerini uygulamanın kişisel gelişime katkıları artık kabul edilir bir gerçektir. Bireye her alanda avantaj sağlayan bu teknikler göz önünde bulundurularak oluşturulacak İnsan Kaynakları Yönetimi, şimdiye kadar olduğundan çok daha etkin bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca her düzeyde çalışan açısından da olumlu katkıları olacağını savunan yazar...

By Acar, Elvan

Kariyer Yayıncılık,9789758515998

Öğrenen pazarlama

Bu kitap, böylesi bir bakış açısıyla pazarlamayı yeniden ele alarak tanımlamakta ve gelecek yönelimli bir uygulamayı içermektedir.Bu çalışmada birey üzerinden dönüşümlerinin pazarlama odaklı yansımlaarı ortaya konulmaya çalışılarak, pazarlamanın yorumsal boyutunun ulaştığı noktadan hareketle yeni bir kavram yaratılmaya çalışılacaktır. Yaratılması d...

By Taşkın, Ercan

Değişim Yayınları,9789758289561

Mutfak hizmetleri yönetimi

Mutfak; turizm kurum ve kuruluşlarında, restoranlarda, fabrikalarda... Müşterilerin ya da personelin tüketmesi için her çeşit gıdanın hazırlandığı ünitelerdir. Her ülkede farklı yapıda, farklı özellikler gösteren mutfak tiplerine rastlamak olasıdır. Ancak günümüzün gelişmiş ülkeleri mutfaklarında en son mutfak bilgi ve tekniklerinin uygulandığını g...

By Türkan, Cemal

Değişim Yayınları,9789756267301

Genel işletmecilik I-II : ders notları

İnsanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü gereksinmelerini karşılamakamacıyla türlü didinmelerde bulunarak geçirirler, insan gereksinmelerini; zorunlugereksinmeler ve istekler olarak iki grup altında toplamak olasıdır.

By Yıldırım, Veysel

Değişim Yayınları,9789753164146

Memleketime ve şahsıma dair bir hukuk mücadelesi

Zamanın bozulmasından mı, siyasi mücadelenin sınırve etik tanımazlığından mı nedir bilinmez KahramanmaraşBelediyesi ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor, hergün yeni bir şikayetin varlığı konuşularak belediye de görevyapan kişilerin de şevk ve heyecanı kırılıyordu. BelediyeSağlık İşleri Müdürü bu kargaşa ortamında sırf encümenegirmemek iç...

By Yakar, Serdar

Ukde Kitaplığı,

Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının ikinci cildi olan Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu’nda, devletçilik ilkesinin kabulünün, Türkiye’nin tüm iktisadi sektörlerini nasıl etkilediği ve ne tür gelişmelere yol açtığı incelenmektedir. CHF’nin Üçüncü Büyük Kongresinden,17 Nisan 1934’te Birinci Sanayi Planının uygulanmaya ba...

By Tekeli, İlhan

,9786055715014

Pazarlama ilkeleri (ve örnek olaylar)

Pazarlama İlkeleri Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Modern Pazarlama Yönetimi Pazarlama Çevresi, Stratejik Plânlama ve Pazarlamanın Rolü Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışı Pazar Bölümlerin...

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337591

Modern işletmecilik

İşletme ile ilgili eğitimine ""Modern İşletmecilik""ile başlayan 50 bini aşkın öğrenci ile asıl uğraşılarıonları yetiştirmek olan meslektaşlarıma..

By Mucuk, İsmet

Türkmen Kitabevi,9789757337553

Sanayiden bilgiye : toplum, ekonomi ve işletmeler

Filozofların antik çağdan beri temel tartışma alanlarından biri olan bilgi ve bir erdem olarak gördükleri bilgelik, dünyayı anlamlandırma çabası olarak yorumlanan aşkın bir içerik taşıyordu. Bilginin önemine ve bilgili olanın güçlü olacağına ilişkin inanç, sonraki dönemlerde de paylaşılmaya devam etti. Bugün tanık olduğumuz bilgi toplumu bu inancın...

By Özcan, Kerim

Siyasal Kitabevi,9786055782054

BookId

Bu çalışmada şirketlerde büyüme ve gelişmenin aynı anda gerçekleşmesi yani yetkin bir şirket ya da insan olmak için sistem düşüncesine göre; hangi ilkelere uymamız, hangi sonuçları üretmemiz ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmamız gerekir konuları üzerinde durmuş ve ilgili temel kavramların tanımlarını vererek yönetim ve organizasyona ilişki...

By Değirmenci, Mehmet

Hiperlink Yayınları,9789944157001