Konu Başlıkları

����letme ve Y��netim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 544

İşletme fonksiyonlarında bazı temel uygulamalar ve güncel yaklaşımlar

İşletmelerde sermaye yapısı ve borçlanma araçları

Kamu ekonomisi çalışmalarının yerel boyutu

Ülke ve kurum örnekleri ile kamu personel yönetimi kapsamında performans değerlendirme

Kamu ve işletme yönetiminde yeni perspektifler

Kamu yönetimi ve sosyal bilimlerde güncel meselelere çözümleyici yorumlar

Karma işletmecilik yazıları

360 derece performans değerlendirme sisteminin örgütsel bağlılığa etkisi

Aşırı iş yükünün tükenmişlik iş stresi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi

Çalışanlarda mobbinge maruz kalma

Çalışma yaşamında davranış araştırmaları

11. Kamu Yönetimi Sempozyumu : KAYSEM 11 : Uluslararası göç ve mülteci sorununun çözümünde kamu yönetiminin rolü, 28-30 Eylül 2017, Elazığ

Lider yönetici : iyi yönetici nasıl olunur?

Güncel yönetim paradigmaları : bildiklerinizi unutun!

Online alışverişte karar verme stilleri, çelişki, risk ve memnuniyet

Başarılı yöneticilerden hayati hikâyeler