Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 551

Eğitim örgütlerinde liderlik sinizm ve bağlılık

Tarihsel süreçte kurumsal kaynak planlama : ERP

Gönüllü yönetimi yaklaşımları çerçevesinde expo 2016 Antalya

İç girişimcilerin örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler : girişimci özellikleri ve iç girişimcilik iklimi

İş adamının sosyal sorumlulukları

İşletme disiplini üzerine güncel çalışmalar

İşletme fonksiyonlarında bazı temel uygulamalar ve güncel yaklaşımlar

İşletmelerde sermaye yapısı ve borçlanma araçları

Kamu ekonomisi çalışmalarının yerel boyutu

Ülke ve kurum örnekleri ile kamu personel yönetimi kapsamında performans değerlendirme

Kamu ve işletme yönetiminde yeni perspektifler

Kamu yönetimi ve sosyal bilimlerde güncel meselelere çözümleyici yorumlar

Karma işletmecilik yazıları

360 derece performans değerlendirme sisteminin örgütsel bağlılığa etkisi

Aşırı iş yükünün tükenmişlik iş stresi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi