Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 825

4857 sayılı İş Kanunu döneminde işveren ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından görev ve sorumlulukları (818 sayılı eski B.K.-765 sayılı eski TCK -506 sayılı eski SSK)

İktisadi refah aracı pay senetleri

Ayntab şer’iyye sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (156 Numaralı : H.1312-1314 : sayfa 167-250, 1-93, 1-8)

219 nolu mühimme defterlerinin transkipsiyon ve değerlendirilmesi

1100 numaralı müslüman nüfus defterine göre Trabzon vilayeti Maçka kazasının demografik yapısı

VI. Uluslararası Hukuk Sempozyumu tam metin kitabı = 6th International Symposium on Law Conference proceedings

Vergi mantığı : gelir vergisi kanunu

Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı

Osmanlı hukuku : adalet ve mülk

Meclis tutanaklarının mantıksal açıdan incelenmesi : “TBMM 20. Dönem 1. Yasama Yılı Genel Kurul tutanakları örneğinde”

Girişimciler için fikri mülkiyet hukuk bilgisi

İslam hukukunda mülkiyet : teori ve iktisab

İslam hukunda hırsızlık suçu : çalınan mal ile ilgili ihtilaflar