Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 782

Vergi mantığı: gelir vergisi kanunu

Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı

Tıp-Etik-Hukuk boyutuyla kürtaj

İnsan hakları ve Avrupa insan hakları sözleşmesi

Osmanlı hukuku: adalet ve mülk

Girişimciler için fikri mülkiyet hukuk bilgisi

İslam hukukunda mülkiyet: teori ve iktisab

İslam hukunda hırsızlık suçu: çalınan mal ile ilgili ihtilaflar

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği [electronic resource]

İslam eşya hukuku [electronic resource]

Kira sözleşmesi ve özellikle 6098 sayılı kanun ile getirilen yenilikler

Güney Batı Afrika’dan Kosova’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda self-determinasyon hakkı

Beklenmeyen hal nazariyesi ve mücbir sebepler açısından İslâm borçlar hukukunda doğal âfetlerin akitlere etkisi

Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim ve avukatların bağımsızlığı: heyet raporu 14-25 Kasım 1999

Avrupa iş hukuku çerçevesinde Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı Avusturya iş hukukunun temel esasları