Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 49 - 16 sonuç sayısı 775

Avrupa iş hukuku çerçevesinde Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı Avusturya iş hukukunun temel esasları

Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim ve avukatların bağımsızlığı: heyet raporu 14-25 Kasım 1999

Beklenmeyen hal nazariyesi ve mücbir sebepler açısından İslâm borçlar hukukunda doğal âfetlerin akitlere etkisi

Güney Batı Afrika’dan Kosova’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda self-determinasyon hakkı

Kira sözleşmesi ve özellikle 6098 sayılı kanun ile getirilen yenilikler

İslam eşya hukuku [electronic resource]

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği [electronic resource]