Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 49 - 16 sonuç sayısı 782

Beklenmeyen hal nazariyesi ve mücbir sebepler açısından İslâm borçlar hukukunda doğal âfetlerin akitlere etkisi

Güney Batı Afrika’dan Kosova’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda self-determinasyon hakkı

Kira sözleşmesi ve özellikle 6098 sayılı kanun ile getirilen yenilikler

İslam eşya hukuku [electronic resource]

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği [electronic resource]

İslam hukunda hırsızlık suçu: çalınan mal ile ilgili ihtilaflar

İslam hukukunda mülkiyet: teori ve iktisab

Girişimciler için fikri mülkiyet hukuk bilgisi

Osmanlı hukuku: adalet ve mülk

İnsan hakları ve Avrupa insan hakları sözleşmesi

Tıp-Etik-Hukuk boyutuyla kürtaj

Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı

Vergi mantığı: gelir vergisi kanunu