Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 828

Avrupa Birliğinde ombudsman kurumu : siyasi bütünleşme ve genişleme çerçevesinde bir inceleme

Karşılaştırmalı vergi tebligat hukuku

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Dünya’ da ve Türkiye’ de seçimlerin yönetimi ve denetimi

Ceza mahkumiyetinin devlet memurluğuna etkisi

Anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilciler müdürler ile ortakların hak ve sorumlulukları

Anayasal vergilendirme ilkeleri : Anayasa Mahkemesi kararları ışığında

Özgürlük, hukuk ve demokrasi

Şia ve ehl-i sünnet fıkhına göre mut’a

İslam hukuku ve kolluk meslek etiği

İslam ceza hukukunda kanunilik ilkesi