Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 767

Optimal vergileme ilkeleri ile vergilere karşı gösterilen tepkiler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Etkileriyle ve sonuçlarıyla OHAL KHK rejiminin eleştirisi ve KHK müeyyidelerine karşı izlenebilecek hukuki yollar

Pazarlamada uygulanan rekabet stratejilerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi

Avrupa Birliğinde ombudsman kurumu: siyasi bütünleşme ve genişleme çerçevesinde bir inceleme

Karşılaştırmalı vergi tebligat hukuku

Kamu yönetiminde takdir yetkisi kullanımı ve yargısal denetimi

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Dünya’ da ve Türkiye’ de seçimlerin yönetimi ve denetimi

Ceza mahkumiyetinin devlet memurluğuna etkisi

Anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilciler müdürler ile ortakların hak ve sorumlulukları