Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 782

Avrupa Birliğinde ombudsman kurumu: siyasi bütünleşme ve genişleme çerçevesinde bir inceleme

Karşılaştırmalı vergi tebligat hukuku

Kamu yönetiminde takdir yetkisi kullanımı ve yargısal denetimi

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Dünya’ da ve Türkiye’ de seçimlerin yönetimi ve denetimi

Ceza mahkumiyetinin devlet memurluğuna etkisi

Anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilciler müdürler ile ortakların hak ve sorumlulukları

Anayasal vergilendirme ilkeleri: Anayasa Mahkemesi kararları ışığında

Devlet ve hukuk üzerine yazılar

Adalet Kavramı: adalet kavramının göreliği üzerine bir deneme

Şia ve ehl-i sünnet fıkhına göre mut’a