Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 827

Avrupa birliği'nde iç pazardaki serbest dolaşımlar ve birlik vatandaşlığının etkileşimi

Avrupa Birliği ve insan hakları

Bolivya Anayasası : hukuk, demokrasi, özerklik 

Çalışma hukukunda eşitlik ve ayrımcılık : karşılaştırmalı teorik bir bakış

Vergi kabahat ve suçlarının unsurları

Adli delil yönetimi bakış açısıyla : Ulusal ve uluslararası polis yönetimi

Optimal vergileme ilkeleri ile vergilere karşı gösterilen tepkiler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Etkileriyle ve sonuçlarıyla OHAL KHK rejiminin eleştirisi ve KHK müeyyidelerine karşı izlenebilecek hukuki yollar

Pazarlamada uygulanan rekabet stratejilerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi

Avrupa Birliğinde ombudsman kurumu : siyasi bütünleşme ve genişleme çerçevesinde bir inceleme

Karşılaştırmalı vergi tebligat hukuku