Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 827

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği

Sinaı̇ mülkı̇yet hakları ve vı̇zyon arayışlarımız : verı̇len destekler ve muhasebe uygulamaları

Kira sözleşmesi ve özellikle 6098 sayılı kanun ile getirilen yenilikler

Güney Batı Afrika’dan Kosova’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda self-determinasyon hakkı

Tarih boyunca gümrükler

Beklenmeyen hal nazariyesi ve mücbir sebepler açısından İslâm borçlar hukukunda doğal âfetlerin akitlere etkisi

Denizi kurtmak : dünden bu güne zorunlu göç ve iskan politikası

Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim ve avukatların bağımsızlığı : heyet raporu 14-25 Kasım 1999

Avrupa iş hukuku çerçevesinde Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı Avusturya iş hukukunun temel esasları

John B. Rawls : eleştirel bir yaklaşım

İçimdeki ukde : iş hukuku ve sosyal politika öğretilerinin sosyal insan haklarıyla imtihanı : 1938-2015

Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri ve genel gelişim çizgisi

Hukuk sosyolojisi yazıları

İnsan hakları Avrupa mahkemesi : kararların uygulanması Türkiye kararları 1995- Haziran 2003 tazminat tutarları