Konu Başlıkları

Güzel Sanatlar

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 175

Academic studies in fine arts and design

Kıymetli desenler

Etnografik madeni takılar üzerine bir analiz: Diyarbakır müzesi örneği

İstanbul Çorlulu Ali Paşa Külliyesi mezar taşları

Anca Giurchescu ve Etnokoreoloji

Sanat ve iletişim aracı olarak fotoğraf

Türk korku sineması kronolojisi II. Cilt : 2016-2017

Sinemada korku ve din: 2000 sonrası Amerikan ve Türk filmlerinde cin unsurunun çözümlemesi [electronic resource]

Kenttr sinema sinemada kent

Karanlık meseleler: Gece şehrinin manifestosu

Kavramsal militanlık üzerine politik sanat manifestoları

İstanbul Davut Paşa Külliyesi Haziresi ve mezar taşları [electronic resource]

Artvin’deki bir grup orta çağ Bagratlı dönemi kilise mimarisinde Bizans etkileri [electronic resource]