Konu Başlıkları

Genel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 557

İstanbul Rumlarından yemek tarifleri : masal yıllarımın mutfağı

Kamu personel seçme sınavı genel yetenek genel kültür

Şampiyon yapan akıllı hafıza

Sağlık hizmetleri ve yönetiminde yapay zekâ

Sağlık bilimlerinde makale hazırlama ve yayımlama teknikleri

АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Hezarfen Uluslararası Fen matematik ve Mühendislik Kongresi, 8-10 Kasım 2019, İzmir, Türkiye : Tam metin bildiri kitabı = Hezarfen International Science Mathematics and Engineering Congress 8-10 November 2019, İzmir Turkey: Proceeding

Eğitim örgütlerinde liderlik sinizm ve bağlılık

Havacılık işletmelerinde reklam bilinçaltı reklam ve müşreti algısı ilişkisi

Havacılık sektöründe pozitif psikolojik sermaye ve türevleri

Dahiliye nazırı Mehmed Celal Bey’in Almanya izlenimleri -” Almanya’daki ihtisasatım”

1. Uluslararası Fen ve Mühendislik Kongresi Kitabı = 1. International Science and Engineering Congress Book = ﻛﺘﺎب أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

Hezarfen Uluslararası Fen matematik ve Mühendislik Kongresi, 8-10 Kasım 2019, İzmir, Türkiye : Özet Kitabı = Hezarfen International Science Mathematics and Engineering Congress 8-10 November 2019, İzmir Turkey: Abstract book

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye : Filoloji İlahiyat Hukuk tam metin bildiri kitabı = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies : Philology Theology Law Proceeding book

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye : Fen ve Matematik Bilimleri tam metin bildiri kitabı = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies : Sciences and Mathematical Sciences Proceeding boo