Konu Başlıkları

Genel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 598

İstanbul Rumlarından yemek tarifleri : masal yıllarımın mutfağı

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde yemek kültürü : yorumlar ve sistematik dizin

Kamu personel seçme sınavı genel yetenek genel kültür

Endüstriyel demokrasi : Türkiye-Avrupa Birliği karşılaştırması

Şampiyon yapan akıllı hafıza

Sağlık hizmetleri ve yönetiminde yapay zekâ

Sağlık bilimlerinde makale hazırlama ve yayımlama teknikleri

Teknoloji transfer ofislerinin üniversite sanayi işbirliğindeki rolü

АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Hezarfen Uluslararası Fen matematik ve Mühendislik Kongresi, 8-10 Kasım 2019, İzmir, Türkiye : tam metin bildiri kitabı = Hezarfen International Science Mathematics and Engineering Congress 8-10 November 2019, İzmir Turkey : Proceeding

Eğitim örgütlerinde liderlik sinizm ve bağlılık

Havacılık işletmelerinde reklam bilinçaltı reklam ve müşreti algısı ilişkisi

Havacılık sektöründe pozitif psikolojik sermaye ve türevleri

Dahiliye nazırı Mehmed Celal Bey’in Almanya izlenimleri -” Almanya’daki ihtisasatım”

1. Uluslararası Fen ve Mühendislik Kongresi Kitabı = 1. International Science and Engineering Congress Book = ﻛﺘﺎب أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ