Konu Başlıkları

Fizik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 55

Kaya mekaniği ders notları

Fenciler için temel elektronik

Bilgisayar destekli mekanik deneyleri

Tanrı insanda uyur insanda uyanır

Galileo Galilei

Galileo Galilei bir İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozofu olup, Bilimsel devrim'de büyük bir rol oynamıştır. Galileo, ""modern gözlemsel astronominin babası,"" the ""modern fiziğin babası,"" ""bilimin babası,"" ve ""modern bilimin babası"" olarak adlandırılmaktadır.

By Anıl, Yaşar Şahin

Kastaş Yayınevi,9789752820920

Kuantum fiziğinin ufkunda Dünya gerçekten var mı?

Dünya'nın yapısı ile ilgili soruların seçkinlerin tekelinde olması normal olabilir mi? Modern fiziğin yani gerçek adı ile söylersek “Kuantum Fiziği”nin son derece zor olduğu ve sadece yüksek seviyedeki bilim insanlarının onu anlayabilme olanağına sahip oldukları doğru olabilir mi? Hatta bazı önemli fizikçilerin öne sürdükleri gibi bu teorinin anlaş...

By Pharabod, Jean-Pierre

Dharma Yayıncılık,9786055598266

Termodinamik 1

Tennodinamik, Yunanca'da ısı manasına gelen Thermo-Termo ile 19. yüzyılın ortalarınadoğru enerji ve kuvvet uygulanmış cisimlerin etüdü manasına gelen, bu gün de kuvvet uygulanmışcisimlerin etüdü olarak kullanılan Dynamic-Dinamik isimlerinin birleştirilmesinden meydanagelmektedir.

By Mertbaş, Ömer Samih

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993033

Deney föyleri

Deney cihazlarının hangi derslerin uygulamasında kullanılacağı son eğitim seminerindeuzun süre tartışıldı. Sonuç olarak aşağıdaki çizelgedeki dağılım uygun bulunmuştur.

By Bulgurcu, Hüseyin

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993071

Çekirdek fiziği

Bütün kimyasal maddelerin bir molekül gramında aynı sayıda molekül bulunur.Avogadro sayısı denilen bu büyüklük, yaklaşık olarak Na = 6.02x1023 değerindedir. 1908yılında J.Perrin tarafından deneysel olarak bulunmuştur

By Yılmaz, Mevlüt

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993057

Atomlar konuşsaydı

Bir ülkenin en önemli meselesi eğitim, en önemli servetiyetişmiş insandır. Zaten bu ikisi birbirine bağlıdır. Mükemmelinsan, mükemmel ve ilerlemiş toplumu, o da huzur ve saadetigetirir.Zira insanın iki yönü vardır: Birincisi mesleki veya iş yönü,diğeri ise ahlaki yönüdür. Bu iki yönü ile insan, mükemmel vefaydalı bir insan olur. Nice devlet adamlar...

By Yavuz, Ziya

Şafak Yayınevi,

Herkes için fizik 1

Herkes uzunluğu ölçmek, zamanı saymak ve değişik cisimleri tartmakzorundadır. Bu nedenle herkes santimetrenin, saniyenin ve gramın neolduğunu iyi bilmekledir. Fakat, bu ölçmeler fizikçiler için özel önem taşır;bunlar, çoğu fiziksel olaylar hakkında hüküm vennek için gerektirler.

By Landau, L.D.

Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları,

Yarıiletken fiziğine giriş

Bu kitap yarıiletken fiziği için gerekli olan en temel konular göz önüne alınarak, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Fizik Lisans öğrencilerine okutulmak amacıyla Donald A. Neamen tarafından yazılan Semiconductor Physics and Devices, Basic Principles adlı kitabın ilk altı bölümünün çevirisidir. Kitabın çevirisini yaparken, kitabın hem küçük hacim...

By Neamen, Donald A.

Aktif Yayınevi,9789758986491

Herkes için fizik 1. kitap

Dikkatinize sunulan bu kitabın yazarlanndan biri, meşhur teorikfizikçi, Nobel ödülü sahibi, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Çincegibi birçok dile çevrilmiş olan on ciltlik meşhur ""Teorik Fizik"" derskitaplarının yazan Lev Dadidoviç Landaudur.

By Landau, L.D.

Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları,