Osmanlı'da eğitim

Açıklama

Bu çalışma, Osmanlı eğitim sisteminin, ""klasik"" kimliğini kazandığı 14-16. yüzyıllar ile dışarıdan katılan unsurlarla yeni ve farklı bir hüviyete büründüğü 17-19. yüzyıllar arasında geçirmiş olduğu istihaleyi konu edinmektedir.Öncelikle, çok fazla ayrıntıya girmeden ve bir bütünlük arz edecek şekilde, ilk kurulduğu evreden itibaren Osmanlı eğitim sistemi ve bu sistemin temel unsurları takdim edilmektedir. Osmanlı toplum yapısının şekillenmesinde, kurumların üretimi ve yeniden üretimi sürecinde, İmparatorluğun bütünü ile onu meydana getiren parçaları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde bugün ""aydın"" diye vasıflandırabileceğimiz Osmanlı entelektüeli ile onun yaratıcı öğesi olan geleneksel eğitim kurumlarının üstlenmiş oldukları rol irdelenmektedir.

Yazar Cihan, Ahmet
Yayıncı 3F Yayınevi
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri 3F Yayınevi
Yayın Tarihi 2007
Kitap Sayfa Sayısı 118
ISBN 9789944997256
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Eğitim
Dil TR

Konu

 
    Benzer Kitaplar

    You may also like