Kültür ve edebiyatımızda ilk'ler ve en'ler

Açıklama

Edebiyat, bir milletin kültürel mirası ve bu kültürünsözlü ve yazılı ürünlerinin hafızasıdır. Türk milleti, tarih sahnesindevarlığını idrak ettiği ilk andan itibaren, önce şifahî(sözlü) bir tarzda, daha sonra yazılı olarak edebî kimliğinioluşturmaya başlamıştır. Bugün Batı dünyasında runik (esrarengiz)alfabesi olarak ifade edilen ilk yazılı vesikalarımızOrhun Abideleri, dil bayrağımızı Moğolistan bozkırlarındahâlâ büyük bir gururla dalgalandırmaktadır. 8. Yüzyılda İslamiyetÖncesi Türk edebiyatı ile başlayan, 13. yüzyıldan sonratamamen İslamî bir kimliğe bürünen ve 19. yüzyıldan itibarende Yeni Türk edebiyatıyla Avrupaî ve yeni bir ivme kazananedebî geleneğimiz, Cumhuriyet Dönemi edebiyatı ile devameden süreçte, sayısız edebî ürünlere kaynaklık etmiştir.

Yazar Öztürkçü, İbrahim
Yayıncı Yağmur Yayınevi
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Yağmur Yayınevi
Yayın Tarihi 2009
Kitap Sayfa Sayısı 181
ISBN 9789757747833
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Dil ve Edebiyat
Dil TR

Konu

 
    Benzer Kitaplar

    You may also like