Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 230 - 16 sonuç sayısı 3683

Kesin inançlılar

Kitle Hareketlerinin AnatomisiKitle hareketleri ve devrimlerin sınırları nerede başlar ve nerede biter?Milliyetçi, devrimci ve dini kitle hareketlerinde çeşitli aşırı uçların ortak yönleri nelerdir?Atatürk, Gandhi, Churchill, Çan Kay Şek, Hitler, Stalin, Lenin, Trokçi, De Gaulle, Mussolini, Nehru, Lincoln vd. liderlerin başarı ve başarısızlıkların ...

By Hoffer, Eric

İm Yayın Tasarım,9789757270027

Erkek psikolojisi

Erkek dediğin sözünün eridir…Erkek dediğin ağlamaz…Erkek dediğin yalan söylemez…Erkek dediğin güçlüdür…Erkek dediğin isterse alır…Erkek dediğin kendine güvenir…Erkek dediğin dürüsttür…Erkek dediğin boyun eğmez…Erkek dediğin mücadelecidir…Erkek dediğin evin reisidir…Erkek dediğin çalışkandır…Erkek dediğin merttir…Erkek dediğin ana kuzusu değildir…Er...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9786050062007

Bilincin evrimi ve ruhsal tekamül

Ben kimim? Bu dünyaya geliş nedenim var mıdır? Varsa nedir? Kime karşıdır?Farklı dinler, öğretiler mi, yoksa aynı ve tek bir öğretinin birbirini takip ederek tamamlayan kademeleri mi?Dinlerin amacı ve vermek istedikleri gerçek mesajlar, bugün öz'ünden uzaklatı mı?Kutsal kitaplarda ve Kur'an da, neden bazı ayetlerde sembollerle anlatım yolu seçilmiş...

By Ersin, Aral

İm Yayın Tasarım,9789757270331

Asrın Yesevi'si Seyyit Ahmet Arvasi : hayatı, eserleri ve eğitim üzerine görüşleri

Seyyit Ahmet Arvasi, ülkemizde Cumhuriyet döneminde yetişen önemli bir mütefekkirdir. Çok yönlü kişiliği olan, değişik konularda görüşler ortaya koyan, arkasında çok sayadı eser bırakan, Türk Milli Eğitimine binlerce öğretmen yetiştiren ve fikirleriyle Türk gençliğine rehberlik eden Arvasi, aynı zamanda önemli eğitimcilerimizdendir.Arvasi, eğitimin...

By

Arı Sanat Yayınları,9789758525713

George Edward Moore’da etik

Çağdaş dönemde Ada Avrupası’ndaki filozoflar içerisinde etikle ilgili farklı yöntem ve düşünceleriyle dikkat çeken G. E. Moore’un bu konudaki düşüncelerinin ele alındığı bu araştırmada, filozofun kısa yaşam öyküsünü, felsefesinin ana çizgilerini, etikle ilgili genel düşüncelerini, etik kavram ve değerleri belirlemedeki yöntemini ve bu konuda felsef...

By Elmalı, Osman

,9789758525850

7'den 70'e sağlık, başarı ve mutluluk için hayat rehberi

Kitapda, bireyin öğrencilik yıllarında ve hayatta başarılı ve mutlu olması için gerekli bilgileri ve kuralları vermeye çalıştık.Bu çalışma; sevgi, ailede eğitimi, zararlı alışkanlıklar, ahlak, sağlık, başarılı ve mutlu olmak ve eğitim ve kalkınma olmak üzere yedi bölümden ibarettir. Bu eser, anne ve babalara, on yaşından itabaren ilk, orta ve yükse...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525522

Hasan-ı Basri'nin hayatı : öğretim ve tefsir yöntemi

7. ve 8. yüzyıllarda İslam toplumunda önemli bir yeri olan Hasan-ı Basri'nin hayatı öğretim ve tefsir yönetimi, yetiştiği çağın özellikleri, önde gelen alimler, okullar, farklı yaklaşımlar, hadislerin dinde ve öğretimdeki değeri gibi konular ele alınmaktadır.

By Levent, Etem

Arı Sanat Yayınları,9789758525546

Başarıya ve mutluluğa ulaşmanın bilimi

Başarılı olan her insan mutlu olamayabilir. Çünkü, mutluluk ahlâk ile ilgilidir. Ahlâk ise, öncelikle dinin konusudur. Mutlu olmak için ahlâkî değerlerin bilinmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.Her insan hayatta başarılı ve mutlu olmak ister. Bir ailede herkes başarılı ve mutlu ise, o aile başarılı ve mutludur. Bu kurumlarda ve toplumda da böyl...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789944742054

Türk ve Batı düşüncesinden örneklerle aşk felsefesi

Aşk, üç harften ibaret olmasına rağmen, yaşayanlar için “hayatın anlamı budur” dedirten, hakkında herkesin bir şeyler bildiğini sandığından dolayı üzerinde en çok düşünülen, konuşulan, yazılan, fakat yaşanıp düşünüldükçe, konuşulup yazıldıkça gizeminin daha da arttığı, çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Aşk hakkında, günlük hayattan en yüce duyg...

By Özden, Ömer

Arı Sanat Yayınları,9789758525928

Kişilik farklılığında öğrenmeyi öğrenmek ve başarmak

Günümüzün modası oldu başarıya ve hedefe kısa süredeulaşmak için akıl vermek, yol göstermek ve de kişileri değişikgüçlerin peşine takmak. Değişik açıdan ve tarafsız bir gözlebaktığımızda gerçekten olay anlatıldığı gibi midir? Öğüt verenlerüstün başanya ulaşmış mıdır?

By Girgin, Alaiddin

Kariyer Yayıncılık,9789944300155

Psikologa gitmek caiz mi?

Psikologa gitmek caiz mi?

By Kara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321549

Kadın beyni nasıl çalışır

Kadın duyguları yaşamaz, kullanır… Kadın anlaşılmak ister… Kadın acımasızca eleştirir… Kadın bağırıp çağırır.. Kadın alışveriş tutkunudur… Kadın duygularını bastırır… Kadın bekler… Kadın bencil bir çocuktur… Kadın hissettiği gibi davranmaz…Kadın yargılar… Kadın her zaman şikâyet eder… Kadınlar kıskanmayı bilmez… Kadın suçlar… Kadın yoğun ilgi bekle...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321532

Muruc ez zeheb (altın bozkırlar)

X. Yüzyılın birinci yarısına ait olan ve çeşitli Batı dillerine de çevrilen bu eser, birinci el kaynaklar arasında önemli bir yer tutar. Muruc ez- Zeheb, araştırmacı ve tarihçilerin, özellikle de Türk tarihi üzerinde çalışanların mutlaka baş vurmak zorunda oldukları bir kaynaktır.

By Mesudi

Selenge Yayınları,9789758839261

Modern mantık

Her varlığın, yaratılışı ile birlikte kendisine verilmiş bir mantığı vardır. Yaratık onun dışına çıktığı zaman yaşama hakkını kaybeder. İnsanoğlunun mantığı, diğer bütün mahlukattan farklı olarak, düşünme ve eleştiriye, mukayese etmeye dayanır; yapıcı, yaratıcı ve üreticidir.Yaratılıştan beri var olan ve kullanılagelen mantık, Aristo ile sistemleşt...

By Şen, Zekai

Bilge Kültür Sanat,9789758509652

Beyin geliştirme

Beyniniz hergün gözlediğiniz binlerce uyarıyı anlamlandırıyor. Fakat halen onun potansiyelinin bir bölümünü kullanıyorsunuz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" beyninizin kontrolünü el almanıza ve boyutu içerecek şekilde bakış açınızı geliştirmenize yardım edecek. Yarın, bugün olduğunuzdan daha akıllı olabilirsiniz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" bunu nasıl başaracağınızı...

By Savant, Marilyn vos

İm Yayın Tasarım,9789757270089

Psikanalizi yazmak

Son yıllarda yazdığım psikanaliz yazılarını bu kitap için biraraya getirdim. Tek imzalı yazılar bunlar. Ancak imza tekolsa da, tek kişinin ürünü değiller. Çokluk ve çoğunluk içindedüşünüldüler, şekillendiler ve kaleme döküldüler. Çünküinsanı tek boyutlu gören bakış açılarının tersine, psikanalizbireyin çokluğundan ve çoğulluğundan doğmuştur.

By Parman, Talat

Bağlam Yayıncılık,9789756947722