Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 149 - 16 sonuç sayısı 2385

Uç(ur)amayan balon: finans: Türkiye'de ve dünya'da finansallaşma

Sosyal pazarlamanın toplumsal faydaya dönüşümü: Dumansız hava sahası kampanyası

İç borçlanmanın bankacılık sektörü açısından etkilerinin analizi

İş, emek, göç Kıbrıs 1974

Toplanma ekonomileri kapsamında kuruluş yeri seçimi, şehir ve çevre sorunlarının değerlendirilmesi

Son 30 yılda Türkiye ve Güney Kore’nin ekonomik performansı

Girişimcilere yönelik destekler

Kredi derecelendirme ve borsa ilişkisi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinde KOSGEB’in rolü

Muhasebe maniplasyonu ve tahmin modelleri

Sürdürülebilirlik ekonomik büyümede enerjinin rolü: Kırgızistan örneği

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2009 mali krizden büyüyerek çıkma nedenleri

Küresel bağlamda para politikası ve finansal piyasalar: Türkiye için analizler ve öneriler

Cumhuriyet döneminde Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-Urfa-Mardin)’ya yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar