Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 2519

Tanzimat dönemi muhasebe kayıt düzenine bir bakış : Şirket-i Hayriye finansal raporlaması

Bölgesel kalkınma ajanslarının yapılanması ve işlevselliği : İzmir ve Çukurova örnekleri

Cogito : üç aylık düşünce dergisi : Dünya büyük bir mağaza

2008 Global Kriz Dönemi ile döviz kuru dalgalanmaları döneminin şirket oranlarına etkisi

Mali federalizmin ekonomi politiği

Unutulmuş ötekiler : yoksulluk ve çevre bağlamında kırsal yoksullar

Kapitalizmin krizlerinin çözümlenmesine ilişkin yeni yaklaşımlar

Pazarlamada multidisipliner yaklaşımlar : Nöropazarlama ve EEG uygulamaları

Şehir markalaşması sürecinde tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi : Adıyaman ili üzerine bir uygulama

Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde teknoloji yönetimi ve insani dijitalizasyon

A book on MTS : Attemption for Millennial “Muqaddimah”

Discussions between economic agents : individuals firms and countries

Genç tüketici giysi alışverişi ve marka seçimi

Gelir dağılımı teorileri çerçevesinde gelir eşitsizliği analizi

Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve bu etkileri gidermeye yönelik yöntemler

Discussions between economic agents : time series analysis in social sciences