Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 583

Kapı gibi ÖSS soruları

Sevgili okurlar,İşin doğrusunu isterseniz, sınav soruları hazırlamak benim uzmanlık alanım değil. Öyle ya, üniversitelerimizin neyi eksik? Maşallah (Elemterefiş, kem gözlere şiş), YÖK gibi kuruluşumuz var. ÖSYM'miz var. Dahası, Milli Eğitim Bakanlığımız var... Onlar dururken, benim bu konularda değil yazı yazmam, kalem bile oynatmam abesle iştigal ...

By Özveri, Adnan

,9789944931564

Devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi 1

Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü... Muammer Aksoy'un 1950'li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği ve kişiliğini yakından tanıyanların onu tanımlarken kullandığı üç sıfat bu..Aksoy, belki çok kısa bir süre milletvekilliği yaptı. Ama, o uzun soluklu bir siyasetçiydi. Demokrat Parti döneminde,1960 sonrasında ve hatta 12 Eylül ...

By Aksoy, Muammer

Gündoğan Yayınları,

Devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi 2

Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü... Muammer Aksoy'un 1950'li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği ve kişiliğini yakından tanıyanların onu tanımlarken kullandığı üç sıfat bu..Aksoy, belki çok kısa bir süre milletvekilliği yaptı. Ama, o uzun soluklu bir siyasetçiydi. Demokrat Parti döneminde,1960 sonrasında ve hatta 12 Eylül ...

By Aksoy, Muammer

,

Geleceğin üniversitesine doğru : bir model önerisi

İnsanları yetiştirmek demek, aynı zamanda onlara bilgi vermek, eleştiri anlayışı kazandırmak ve gence çocukluğunun sonunda hayata atılırken kendisini anlamasını, temel seçimlerini yapmasını, bu seçimlerden kendisinin sorumlu olacağını, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğu olduğunu ona öğretmek demektir; 20. yüzyılın insanlarını yetiştirme...

By Robert, Jean Jacques

Ark Kitapları,9789758911097

Japonya'da eğitim kültür ve modernleşme

Japonya'nın ekonomik açıdan gelmiş olduğu nokta, ötedenberi Türkiye'de farklı düşün geleneğine mensup aydınların yakından ilgisini çekegeldi. Başta muhaazakar ve modernist İslamcı çevreler olmak üzere, II. Meşrutiyet döneminde İttihatçılar, Japonların başarılarından büyük ölçüde etkilendiler. 'Japon mucizesi' Türkiye'deki çeşitli çevreleri Cumhuriy...

By Cihan, Ahmet

Ark Kitapları,9789758911287

Kaynak gösterme el kitabı

Hangi formda olursa olsun - kitap, makale, rapor, bildiri, ödev, websayfası - bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunutaşımaktadır. Bu sorumluluğun farkında olan kişinin yanıtlamasıgereken bazı sorular vardır:

By Kurbanoğlu, S. Serap

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,9789759529536

Uluslararası sosyal bilimler eğitimi sempozyumu : bildiriler [14-16 Mayıs 2008 Çanakkale] = International symposium on social sciences education : papers

Günümüzde artan beklentiler, bilginin artış hızı ve donanımlı öğretmene olan ihtiyaç, ortaöğretime öğretmenyetiştirmenin önemini her geçen gün arttımrıalctadır. Çağın gelişen ve değişen koşullanna uyum sağlayan,yaratıcı, araştırmacı ve toplumun gereksinimlerine cevap verebilen öğretmenlerin yetiştirilmesi, ortaöğretimaçısından büyük önem taşımaktad...

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,9789758100989

Gönüllülerle işbirliği

This book by Andrew Davison offers an exposition of the official American ideology of war in the Persian/Arabian Gulf: an ideology whose principal aims have been the manipulation and militarization of US public-political culture and the imperial reassertion of American global power.The book shows how the official war ideology was put in place by su...

By Davison, Andrew

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176726

Proje döngüsü yönetimi II : AB fonları, bütçeleme ve raporlama

Bu kitapta yeralan metinlerin tamamı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen iki uluslararası konferansa sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Disiplinlerarası bir nitelik taşıyan bildiriler siyaset biliminden ekonomiye, sosyolojiden antropolojiye, uluslararası ilişkilerden kültürel değişimlere, demografiye kadar birçok disiplinin oluşturduğu orta...

By

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176887

Öğrencinin el kitabı

Tarihteki büyük yenilik ve buluşlar, tabiattan veya mevcut benzerlerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: ""Bilgiyi baştan üretmek gibi ne bir lüksümüz ne de bir şansımız vardır."" Görüldüğü gibi her yenilik ve buluş, yaratıcını, tabiatın yartılışı sırasında onun özüne kodladığı bilgilerin sentezlenmesi, o bilgilerden ...

By Boran, Şahin

Yesevi Yayıncılık,9789757950073

İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri ve bu rolleri sınırlayan etkenler

Okul müdürlerinin hızla değişen dünyanın gereklerini karşılayabilmeleriiçin, kendilerinden önce görev yapmış olan meslektaşlarına göre daha çok şeybilmeleri ve yapmaları zorunlu hale gelmiştir.

By Gökyer, Necmi

Yesevi Yayıncılık,9789757950264

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim ve ders planlaması

Ülkemizde, nüfustaki hareketlilik,sosyal, coğrafi ve ekonomik şartlar eğitimdebazı problemler oluşturmaktadır.Eğitim ile ilgili problemlerin bir kısmının başında bina, araç gereçlerin yokluğuveya yetersizliği gelmektedir.

By Ceyhun, İlhami

Aktif Yayınevi,

Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma

Batı'nın Aydınlanma Çağıyla yaşadığı bilgilenme imkanları üzerinde,XIX.yüzyılm ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan yenieğitim anlayışı, arayış ve hareketlerinin bugünkü Batı medeniyetininşekillenmesinde oldukça önemli rolü olduğu bilinmektedir.

By Kafadar, Osman

Vadi Yayınları,9789757726616

Türk eğitim tarihi kronolojisi,1299-1997

Bir eğitim tarihi yazmak bir eğitim tarihçisi için belki debir ömür boyu sürecek güç bir iştir. Biı işe kalkışanlar Faik ReşitUnat, Osman Ergin, Hasan Ali Yücel, Yahya Akyüz, Hasan AliKoçer, Nevzat Ayasbeyoğlu, Necdet Sakaoğlu, Hasan Cicioğlu,Cavit Binbaşioğlu ve diğer bir çok eğitim bilimcimiz eğitim tarihininkaranlık köşelerini aydınlatmak için b...

By Ceyhan, Erdal

Ulusal Bellek Yayınları,9789759218461

Antakya akademisi : Doğu'da akademik eğitim kurumlarının temeli

Tarih devam ediyor. Mezopotamya Kitaplığı Dizisindedaha önce Urfa Akademisi ni sunmuştuk. Buz daha eskileredayanan Antakya Akademisi'n okurlara ulaştırıyoruz.

By Hairent, Albert

Yaba Yayınları,9789753860918

Anjel Ablam

Uzaklarda mıdırille de gurbetKimseler bilmez mi kiGurbet dediğinSes geçirmez günlerdedirSevmelere hasret

By Aröz, Yetkin

Broy Yayınları,9789753980551