Konu Başlıkları

��evre Bilimleri

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 101

Ülkeler coğrafyası

Ülkeleri tanımak, gerek sosyal bilimler ve gerekse coğrafya bilimi üzerindearaştırma yapanlar ve bu alanlarda eğitim görenler için önemli bir bilimselzorunluluk olsa gerekir. Dünyamız nasıldır? Nasıl oluşmuştur? Kaç kıta vardır?Türkiye, Dünya üzerinde nerededir? Türkiye'nin komşuları hangi ülkelerdir?Kıtalardaki ülkelerle ilişkileri nasıldır? Hızla...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986767

Bitkibilimin babası İbn- Baytar

Bilim adamlarının yaşamlarını belirleyen, her şeydendaha çok, bilimsel çalışma, inceleme ve araştırmalarıdır.Belli bir alandaki bilgileri, bağımsız birbilimsel disiplin durumuna getirmek ya da varolan birbilim dalına yeni bir içerik ve yön kazandırarak gelişmesinisağlamak, hiç de kolay değildir. Bunun için,yaratıcı bir zekaya sahip olmak, hatta büt...

By Feyyaz, Süleyman

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628560

Depremle uyanmak

Depremle uyanmak, insanoğlu için dünya yaşamındaönemli bir dönüm noktası. Gerek gece yarısında vegerekse gündelik işlere dalmışken, büyük bir sarsıntıile uyanmak insan yaşamında oldukça önemli bir olay.

By Özer, Ramazan

Ekev Yayınları,

Her derde deva şifalı bitkiler

Bitkilerin sağladığı yararlar ve şifalı bitkiler.

By Şenşafak, Gülten

Ares Kitap,9786055672072

Su ürünleri seminer, 7 - 8 Nisan 1988

Bilindiği gibi ülkemiz, coğrafi yapısı itibariyle su ürünlerinde oldukçayüksek bir potansiyele sahiptin dünya nüfusunun büyük bir hızlaartmasıyla birlikte sağlıklı ve dengeli beslenme için hayvansal proteingereksinimi ortaya çıkmakta, dolayısıyla su ürünleri bir alternatif besinkaynağı olarak belirmektedir.

By

,

Orman ürünlerinin üretim, tüketim, pazarlama sorunları ve çözüm yolları paneli, İstanbul, 13 Şubat 1981

Orman alanı bakımından ülkemiz Avrupa'da İsveç ve Finlandiya'dansonra üçüncü sırayı almaştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Marmara Bölgesinde çevre kirlenmesi, İstanbul, 27- 30 eylül 1977

Çevre kirlenmesi günümüz insanını düşündüren bir sorundur.ister kalkınmış isterse kalkınma yolunda olsun, bütün ülkelerbu düşündürücü sorunun üstesinden gelebilmek için çalışmaktadırlar.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı bekleyen büyük felâket mi?

Gün geçmiyor ki çeşitli basın organlarında küresel ısınma, iklim değişikliği ve ona bağlı olarak çeşitli felâket haberleri okumayalım.

By Üzmen, Reşat

Bilge Kültür Sanat,

Natural resources of Turkey eastern regons 1

Despite Turkey is gifted in natural resources, it is hard to say that thesenatural resources are utilized efficiently. The strong capital orientedcharacter of the sector makes extraction and operation of the naturalresources heavily dependent on foreign investments. Nevertheless, sinceforeign investors are not well-informed, their attention could n...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Natural resources of Turkey western regions 2

Despite the fact that Turkey is gifted in natural resources,frankly speaking, it is hard to say that these natural resources areutilized efficiently. The strong capital oriented character of the sectormakes extraction and operation of the natural resources heavilydependent on foreign investments. Our intention here is to informforeign investors and...

By

İstanbul Ticaret Odası,

İstanbul tehlikeli atık bertaraf (İTAB) projesi fizibilite etüdü

Atıkların hızlı artışı çevre için büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünyamız, halen,özellikle tehlikeli atıkların bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarlandikkate alındığında bu krizin kısa sürede çözülmesi ise mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan herülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf ...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944601214

Küresel ısınmaya yükselen çığlık

İnsanoğlunun doğal kaynakları istismar ölçüsünde tüketerek doğaldengeleri bozması sonucunda çok önemli yaşamsal sorunlar ortayaçıkmıştır. Bunlara ''Çevre Sorunları'' veya ""İnsanlığın EkolojikSorunları"" denmektedir. Ekonomik, ekolojik, teknolojik, sosyolojikve politik kökenli bu sorunlar yaşamsal düzeyde önemlidir Açlık,susuzluk, canlı türlerinin ...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Çevre kirliliğini önlemede basına düşen görevler nelerdir ?

Odamız, ülkemizin diğer sorunlarında olduğu gibi ""ÇevreKirliliği""sorunu karşısında da çalışmalarda bulunmaktadır.Bu çalışmalardan biriside basın iş kolundaçalışanlararasında düzenlediğimiz ""Çevre Kirliliğini Önlemede BasınaDüşen Görevler Nelerdir?"" konulu inceleme yarışmasıdır.

By

,

Ülkemizde atık yönetimi idaresine ilişkin düzenlemeler ve kazançlı çevre idaresi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sanayiden kaynaklanan kirliliğinkontrol altma aimması, tehlikeli özellikleri nedeniyle kısa ve uzun vadedeinsan ve çevre sağlığına zarar verecek unsurların ortadan kaldırılması, sanayitesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmalarına yönelik teşviklerinarttırılması, az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçi...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601702

Hava kirlenmesi kontrolü

Hava kirlenmesi bilimsel olarak tanımı güç ve çeşitli olasılıklara dayandırılanbir oluşumdur. Pekçok kirleticinin etkileri ve bu etkilerin oluşumşekli iyi bilinmemektedir. Hava kirlenmesinde etkilenme, her ne kadar insansağlığı öncelikli bir etkilenme olarak alınıyorsa da bütün canlı ve eşyalan vedoğal dengeyi kapsamaktadır.

By Tünay, Olcay

İstanbul Ticaret Odası,

Yüzyılın depremi

Deprem, sosyal ilişkilerimizde kardeşliğin, dayanışmanınönemini öğretti. Enkaz altında kalanların birerparçamız olduğunu hatırlattı.

By Sılay, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789758257409