Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 68

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,

Orman ürünlerinin üretim, tüketim, pazarlama sorunları ve çözüm yolları paneli, İstanbul, 13 Şubat 1981

Orman alanı bakımından ülkemiz Avrupa'da İsveç ve Finlandiya'dansonra üçüncü sırayı almaştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Marmara Bölgesinde çevre kirlenmesi, İstanbul, 27- 30 eylül 1977

Çevre kirlenmesi günümüz insanını düşündüren bir sorundur.ister kalkınmış isterse kalkınma yolunda olsun, bütün ülkelerbu düşündürücü sorunun üstesinden gelebilmek için çalışmaktadırlar.

By

İstanbul Ticaret Odası,