Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 101

Ankara Üniversitesi'nde çevre konusunda kim kimdir?

Tohumsuz bitkiler I: labaratuvar klavuzu

Bilimsel açıdan Marmara denizi

İstanbul’un afetlerden zarar görebilirliği sempozyumu bildiriler kitabı

Kitapta, “İstanbul’un Deprem Tehlikesi ve Riski”, “İstanbul’da Deprem Tehlikesine Etki Eden Faktörler”, “17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin Işığı Altında Olası Marmara Depremi”, “Şehirsel Gelişmenin İstanbul Selleri Üzerindeki Etkisi”, “Metropollerde Afet Bilinci”, “Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler”, “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yürü...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944609715

Türkiye kaplıcaları

Kaplıca tedavisinin (Balneolojik tedavinin –Balneoterapinin–) tarihi, on binlerce yıl öncesine dayanmasına karşılık, ait olduğumuz kültürde de binlerce yıldır uygulanmaktadır.

By Koç, Fevziye

Bilge Kültür Sanat,9789752709126

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alandayaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkeleringelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

Kimyasal ambalaj ve atıkların çevreye etkileri ve zararlarının önlenmesi, seminer, 08.11.2006

Kimya sanayii tüm sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ilk 3 sektör arasında yeralmakta, bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabuledilmektedir. A ynca, Kimya ve Boya sanayiinin, Türk imalat sanayiinde üretilenürünlerin yaklaşık% 30'unu oluşturması, ayrıca birçok üretim yapan firmaya anagirdi sağlaması konunun önemini bir k...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601276

AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de büyükbaş hayvancılık

AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık""adlı yayın,Türkiye ve AB'deki hayvancılık sektörü,Türkiye'de ve AB'de izlenen politikaları, ülkemizde sığır yetiştiriciliğinin gelişim stratejileri,Türkiye ve AB işletmelerinin sayısı ve yapısı, kırmızı et ve süt üretimi, hayvancılık dış ticareti,hayvancılığa ilişkin politikalar,destekler ve gel...

By Taş, Muzaffer

İstanbul Ticaret Üniversitesi,9789944607674

Nasıl zehirleniyoruz

Çevremizi tümüyle sarmış olan aşırı derecede toksik (zehirli)yüzlerce ve binlerce sentetik kimyasal yetmiyormuş gibi, endüstrininçıkardığı ve her gün artan miktarda toksit metal artıklarçevreye yayılıyor.

By Kuzanlı, Mennan Aysım

Dharma Yayıncılık,9789944986779

Kıtalar ve ülkeler coğrafyası

Dünyayı tanımak, anlamak ve sahiplenmek, farklı ülkeleri, farklı kıtaları , farklı kültür vemilletleri tanımak ve sevmekten geçer.Farklı kültür ve medeniyetleri, farklı ülke ve milletleri genç nesillere tanıtmak ve sevdirmekiçin, coğrafyacılar ve özellikle coğrafya öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Fakatbugünkü duruma baktığımızda, beklent...

By Atasoy, Emin

Ezgi Kitabevi,9789758606313

İç mekan süs bitkileri

Doğanın bir parçasz olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eskiyıllara dayanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıl önce Çinlilerin evlerini süs bitkileriylebezedikleri bilinmektedir.

By Oral, Necdet

Ezgi Kitabevi,9789757763666

Genel ortam kirlenmesi

XXI. Yüzyıl başlarken , Türkiye'nin ve bütün dünyanın çözmek zorundaolduğu en büyük sorun ortam kirlenmesidir. Uçurumun başınagelmiş yaşlı gezegenimiz büyük bir çevre sorunları yumağıyla karşı karşıya,içiçedir. Nüfusun aşın artması bu sorunların, kirlenmenin başlıca nedenidirDünya, üzerinde yaşamaya çalışan korkunç kalabalığı beslemeyecekkadar zorl...

By Güney, Emrullah

Ezgi Kitabevi,9789758606368

Genel coğrafya : coğrafya bilimine ve coğrafya öğretimine giriş

Bu kitabın ilk baskısı coğrafyacı arkadaşlarım, öğrenci ve öğretmen adaylarınınyoğun ilgisiyle karşılanıp umduğumdan daha kısa bir sürede tükendiği için, ikinci baskınınyapılması kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla, bu nedenle, öncelikli olarak kitabını takdiredip satın alan, okuyan, arkadaş ya da meslektaşlarına önermiş olan; ayrıca bana, yazarolarak, fa...

By Atasoy, Emin

Ezgi Kitabevi,