Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 68

Nasıl zehirleniyoruz

Çevremizi tümüyle sarmış olan aşırı derecede toksik (zehirli)yüzlerce ve binlerce sentetik kimyasal yetmiyormuş gibi, endüstrininçıkardığı ve her gün artan miktarda toksit metal artıklarçevreye yayılıyor.

By Kuzanlı, Mennan Aysım

Dharma Yayıncılık,9789944986779

Kimyasal ambalaj ve atıkların çevreye etkileri ve zararlarının önlenmesi, seminer, 08.11.2006

Kimya sanayii tüm sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ilk 3 sektör arasında yeralmakta, bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabuledilmektedir. A ynca, Kimya ve Boya sanayiinin, Türk imalat sanayiinde üretilenürünlerin yaklaşık% 30'unu oluşturması, ayrıca birçok üretim yapan firmaya anagirdi sağlaması konunun önemini bir k...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601276

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alandayaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkeleringelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alanda yaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

,

İstanbul’un afetlerden zarar görebilirliği sempozyumu bildiriler kitabı

Kitapta, “İstanbul’un Deprem Tehlikesi ve Riski”, “İstanbul’da Deprem Tehlikesine Etki Eden Faktörler”, “17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin Işığı Altında Olası Marmara Depremi”, “Şehirsel Gelişmenin İstanbul Selleri Üzerindeki Etkisi”, “Metropollerde Afet Bilinci”, “Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler”, “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yürü...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944609715

Ankara Üniversitesi'nde çevre konusunda kim kimdir?

Sulak alanların sürdürülebilir yönetimi : Akşehir Gölü örneği

Yeniden Üretim : eskinin yeniden imal edilmesi

Topographien der moderne: literarische stadtebilder und bilder des selbstverstandnisses Paris-Berlin-Istanbul

Güvenliğin doğası doğanın güvenliği : diren doğa

Gala ağlıyor

Türkiye’nin değerli ve yarı değerli mücevher taşları