Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 2 - 12 sonuç sayısı 67

Yer bilimi : fen bilimlerinde özel konular 2

Fen Bilimlerinde Özel Konular 2 yer bilimi çalışmamız, müfredat programı bakımından bir ders kitabıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, VIII.yarıyıl (son sınıf) öğrencilerine okutulmaktadır.Eserin müfredat programı oluşturulurken, YÖK Başkanlığı ve M.E.B'nin İlköğretim II.Kademe müfredat programlarına bağlı kalınmıştır.Nitekİm eserin bölüm başlıkları, YÖ...

By Doğanay, Hayati

Aktif Yayınevi,9789758986088

Okyanusya coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alam olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasım oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunım yerleştikleri ve yaşadıklan eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986507

Kafir Halil : hikayesi

Ben aşkın zaferinde ve güzelliğin ışığında yaşamayageldim. Her ikisi de Tanrının yansımasıdır.Burada yaşıyorum yaşamın mülkünden göç ettirilemem.

By Cibran, Halil

Yaba Yayınları,9789753861403

Küresel ısınma : etkileri ve önlemleri

insanoğlu, bitmek tükenmek bilmeyen hırsı cüzünden kendimaddi kalkınmasım ve refah seviyesini yükseltmek için hergün yeni bir teknoloji üretmektedir. Ancak bu yeni teknolojilerinsağladığı faydalardan daha fazla zararlanmn olduğunu, sonzamanlarda gittikçe olumsuz yönde değişim gösteren iklim koşullankamtlamış bulunmaktadır.

By Kaya, Turan

Ferman Yayınları,9789750128707

Hava kirlenmesi kontrolü

Hava kirlenmesi bilimsel olarak tanımı güç ve çeşitli olasılıklara dayandırılanbir oluşumdur. Pekçok kirleticinin etkileri ve bu etkilerin oluşumşekli iyi bilinmemektedir. Hava kirlenmesinde etkilenme, her ne kadar insansağlığı öncelikli bir etkilenme olarak alınıyorsa da bütün canlı ve eşyalan vedoğal dengeyi kapsamaktadır.

By Tünay, Olcay

İstanbul Ticaret Odası,

Ülkemizde atık yönetimi idaresine ilişkin düzenlemeler ve kazançlı çevre idaresi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sanayiden kaynaklanan kirliliğinkontrol altma aimması, tehlikeli özellikleri nedeniyle kısa ve uzun vadedeinsan ve çevre sağlığına zarar verecek unsurların ortadan kaldırılması, sanayitesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmalarına yönelik teşviklerinarttırılması, az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçi...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601702

Çevre kirliliğini önlemede basına düşen görevler nelerdir ?

Odamız, ülkemizin diğer sorunlarında olduğu gibi ""ÇevreKirliliği""sorunu karşısında da çalışmalarda bulunmaktadır.Bu çalışmalardan biriside basın iş kolundaçalışanlararasında düzenlediğimiz ""Çevre Kirliliğini Önlemede BasınaDüşen Görevler Nelerdir?"" konulu inceleme yarışmasıdır.

By

,

Küresel ısınmaya yükselen çığlık

İnsanoğlunun doğal kaynakları istismar ölçüsünde tüketerek doğaldengeleri bozması sonucunda çok önemli yaşamsal sorunlar ortayaçıkmıştır. Bunlara ''Çevre Sorunları'' veya ""İnsanlığın EkolojikSorunları"" denmektedir. Ekonomik, ekolojik, teknolojik, sosyolojikve politik kökenli bu sorunlar yaşamsal düzeyde önemlidir Açlık,susuzluk, canlı türlerinin ...

By

İstanbul Ticaret Odası,

İstanbul tehlikeli atık bertaraf (İTAB) projesi fizibilite etüdü

Atıkların hızlı artışı çevre için büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünyamız, halen,özellikle tehlikeli atıkların bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarlandikkate alındığında bu krizin kısa sürede çözülmesi ise mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan herülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf ...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944601214

Natural resources of Turkey western regions 2

Despite the fact that Turkey is gifted in natural resources,frankly speaking, it is hard to say that these natural resources areutilized efficiently. The strong capital oriented character of the sectormakes extraction and operation of the natural resources heavilydependent on foreign investments. Our intention here is to informforeign investors and...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Natural resources of Turkey eastern regons 1

Despite Turkey is gifted in natural resources, it is hard to say that thesenatural resources are utilized efficiently. The strong capital orientedcharacter of the sector makes extraction and operation of the naturalresources heavily dependent on foreign investments. Nevertheless, sinceforeign investors are not well-informed, their attention could n...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı bekleyen büyük felâket mi?

Gün geçmiyor ki çeşitli basın organlarında küresel ısınma, iklim değişikliği ve ona bağlı olarak çeşitli felâket haberleri okumayalım.

By Üzmen, Reşat

Bilge Kültür Sanat,9789944425214