Konu Başlıkları

Bilgisayar

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 163

Nesne temelli programlamaya giriş ve algoritmalar

Yapay sinir ağ modelleri ve bir tekstil firmasında uygulama

Web siteleri için kullanılabilirlik ölçümleri

ASP.NET ile SQL server veri tabanı uygulamaları

Kamu yönetiminde bilişim sistemlerinin strateji geliştirme amaçlı kullanımı

Yeni başlayanlar için Siemens S7-200 ile PLC: programlama ve otomasyon

Yeni başlayanlar için Siemens S7-1200 ile PLC: proglamlama ve otomasyon

Uygulamalarla web tasarımı

Uygulamalarla Unity 3D ve Android ile oyun geliştirme

Rasberry pi ve Python ile loT uygulamaları

Oracle veri tabanı güvenliği: örneklerle Oracle veritabanında güvenlik : Oracle 11g - Oracle 12c

Oracle SQL analitik SQL ve PLSQL başlangıç seviye

Office 2016 : (Office 2013 uyumlu)

Java veri yapıları JCF : (Java collections framework) uygulamalar