Konu Başlıkları

Tıp

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 635

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik el kitabı

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik: Yetkinlik tamamlayıcı el kitabı

The anatomy of the human peritoneum and abdominal cavity

Sağlıkta dönüşüm–dönüşen devlet anlayışı çerçevesinde sağlık sektöründe bir alan araştırması

Sağlık hizmetleri uygulamalarında dijital dönüşüm

Hastanelerde örgüt kültürü ve bilgi yönetimi [electronic resource]

Algılanan ebeveyn tutumlarının koşullu öz-değerde ve depresyondaki yeri

Sağlık işletmelerinde finansal performans

Sağlık kurumlarında örgütsel bağlılık (treoriden uygulamaya bir bakış)

Türkiye’de işitme engellilerin din eğitimi

Doğu tıbbı şifanın kökleri ve akupunktur

Türkiye’de siyasi partilerin programlarında sağlık politikaları (1923-2018)

Sağlık kurumlarında yönetimsel etkinlik ve yerleşim planının önemi