Konu Başlıkları

Matematik ve ��statistik

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 110

Vektörel analiz ve tensör analize giriş (cilt 3)

Lineer pozitif operatör dizilerinin yakınsallığı

Kombinatorik (sayma problemleri)

Grup gösterimleri 1

Introduction to MS Excel 2000

In the following exercises you will learn some of the necessary steps to create a spreadsheetusing Microsoft Excel 2000. You will learn not only how to type various items into thespreadsheet, but also how to copy columns, widen columns, fill columns, add, subtract, multiply,divide, and a variety of other things.

By Jones, Arthur

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Olasılık

Küme kavramı ilk olarak Alman matematikçi George Cantortarafından 1879 yılında ortaya konmuştur ve yarım yüzyılda,matematiğin önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Genel olaraktüm matematik konulan son zamanlarda küme kavramı ileilişkilendirilerek anlatılmaya başlanmıştır. Bu nedenle kümeler vekümelerle ilgili tanımlamalar olasılık teorisini...

By Turanlı, Münevver

İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Sümer matematiği ve sayıların gizemi

ümerler kimdir?Sümerce ile türkçe arasındaki ilgi nasıl ispatlanmıştır?Sümerlerde geometri bilgisi ne kadar ileriydi?60 tanablı sumer matematiğin kolaylıkları nelerdir?Tarihin adı bilinen ilk mimarı kimdir?

By Okur, İbrahim

Okursoy Yayınları,9786056012402

Matematik içinde vahiy ve vahiy içinde matematik arayanlar

Eğer tek kelime ile ifade edecek olursak, elinizdeki kitap,matematikle ilgilidir. Ne matematik kitabı ne de matematik tarihikitabıdır; ama, her ikisi ile de ilgilidir. Kütüphanemizde bulunan yüzüaşkın matematik ve matematik tarihi ile ilgili eserin, hemen hemenhepsinde eksik kalan ortak bir yön bulunduğunu görmemiz vemedyada izlediğimiz bir takım t...

By Okur, İbrahim

Okursoy Yayınları,9789759698560