Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 126

Bilgi erişim sistemleri : bilgi erişimde dil sorunları

Arşivcilik : Geçmişin izlerinden geleceğin pusulalarına

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım : Devr-i Hamidi katalogları

Bilgi merkezlerinde mekân: Değişen beklentiler ve mimari anlayış ışığında yönelimler

1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu : Etik : Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu = 1st International Symposium on Philosophy of Library and Information Science : Ethics : Theory and Practice

Sağlıkta bilgi ve belge yönetimi = Information and records management in health science

Dijital kütüphaneler araştırmasının el kitabı : tasarım geliştirme ve etki

Osmanlı aydınlarının bilgi ve belge yönetimi çalışmaları : Celal Esat Arseven’in arşivcilik ve kütüphanecilik mesleklerine katkıları

Elektronik belgelerin imhası : teori ve uygulama

Kütüphane ve arşiv kurumlarındaki uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar

Çocuk Kütüphanelerinde okul öncesi dönem

Belediyelerde kütüphane hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği

Yazma ve eski harfli basma eserlerde bibliyografik tanımlama

Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi : organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi

Bilgi merkezleri : Sağlık ve afet bilgi yönetimi = Information centers: Health and disaster information managemen