Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 97

Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar: 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Göç bibliyografyası: Göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. Tezler)

Asurbanipal Kütüphanesi [electronic resource]

Âsâr-ı bakiyye: Nail Bayraktar

Eşekle gelen aydınlık: “Mustafa Güzelgöz kitabı”

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye için bir değerlendirme

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Bilgi merkezleri: Kütüphaneler – Arşivler – Müzeler [electronic resource]

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi : organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin temel ilkeleri