Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 93

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi: kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Bilgi ve belge yönetimi: kuramsal yaklaşımlar

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Kütüphane ve bilgi biliminde tema ve yönelim

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri : Dünyada ve Türkiye’de durum

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Halk kütüphaneleri: geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım: Devr-i Hamîdî katalogları

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi: yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası, (1917-2000)

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi: hukuki koşullar ve politika geliştirme