Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 97

Bilgi ve belge yönetimi: kuramsal yaklaşımlar

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi: kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Yerel yönetimler ve kütüphane hizmetleri: İstanbul'da belediye kütüphaneleri

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde stratejik iletişim yönetimi

Dijital kültür ortamında bilgi hizmetleri ve kütüphaneciler

Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon: literatüre yönelik karşılaştırmalı bir analiz

Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri

Bilgi ve belge yönetimi kuramsal yaklaşımlar

Kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi : organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin temel ilkeleri

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Türkiye’de kültür politikaları ve kütüphaneler 1923-1980

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Bilgi ve belge çalışmaları: özel arşivlerde teori ve uygulama

Sistematik ve alfabetik sınıflama düzenlerinin bilgiye, belgeye konusal erişim açısından karşılaştırılması : 2005 ve 2008 tarihli yüksek lisans tezinin reddedilme süreci ile birlikte

Kütüphaneler müfettişi Ahmed Muhtar’ın İstanbul kütüphaneleri raporu