Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 101

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi: yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım: Devr-i Hamîdî katalogları

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Halk kütüphaneleri: geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri : Dünyada ve Türkiye’de durum

Kütüphane ve bilgi biliminde tema ve yönelim

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği

Bilgi ve belge yönetimi: kuramsal yaklaşımlar

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi: kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Yerel yönetimler ve kütüphane hizmetleri: İstanbul'da belediye kütüphaneleri

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde stratejik iletişim yönetimi

Dijital kültür ortamında bilgi hizmetleri ve kütüphaneciler

Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon: literatüre yönelik karşılaştırmalı bir analiz