Konu Başlıkları

Kimya

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 36

Handbook of chemical analysis for practical men

Kromatografi ve uygulamaları

Introduction to general chemistry

Organic chemistry

Kimyasal risk etmenleri

Kimya Sanayii günlük yaşamımızı direkt olarak etkileyerek hayat standardımızı arttıran, hastalıklara karşı korunmamızı ve tedavi edilmemizi sağlayan, temizlik ve hijyen konularında katkıda bulunan, giyinme ve beslenmede insanlığın ihtiyacını karşılayan ve bunun yanı sıra diğer sektörlere de girdi sağlayan bir sanayi dalı olup, vazgeçilemeyecek ve y...

By Tuğsavul, H. Cihangir

Akademik Kitaplar,9786055688417

Protein saflaştırma rehberi

Herkesçe bilinen, bilimin önemli bir gerçeği şudur ki, daha temel olan, uygulanabilirliği daha fazla olandır. Bununla birlikte bir konunun elinizdeki işle ne kadar ilgili ise sizin için o kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin motorların mekaniği ile ilgili derin bir çalışma, size trafiğin dinamikleri hakkında herhangi bir şey söylemez. ...

By Dennison, Clive

Aktif Yayınevi,9789758986781

Biyokimya

Biyokimya, saha olarak biyolojik materyallerin moleküler seviyedeve kimyasal prensipler çerçevesinde incelendiği bir temel bilim dalıdır.Biyokimya'nın bu birçok disiplinler arası bilim alanı olma özelliği gözönüne alınarak bu kitapta, kimya öğrencileri için gerekli biyolojikaçıklamalarla birlikte, biyoloji ve sağlık bilimleri gibi kimya dışında eği...

By Keha, E. Edip

Aktif Yayınevi,9789758986200

Deneysel biyokimya

Bu kitabın yılların emek ve birikiminin bir ürünü olduğunu belirtmem gerekir.Başta tıp fakülteleri olmak üzere sağlık alanında eğitim veren t üm fakülteve yüksekokullarda özellikle öğrenciler ve araştırma görevlilerinin önemli birbaşvuru kaynağı olacak bu eserden öğretim elemanları da önemli ölçüdeyararlanacaktır.Bu alandaki önemli bir açığı kapatt...

By

Aktif Yayınevi,9789756755228

Solvent ve baz yağların kullanımına yönelik karşılaşılan sektör sorunları, panel, 12.11.2007

Boya ve Kimya endüstrisinin temel hammaddesi olarak kabul edilen solventve baz yağlarm tüketimindeki artış, son yıllarda ivme kazanarak bugünkünoktaya ulaşmış, ancak sektörde bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.Özellikle solventlerin temini konusu sektörün önemli sorunu olmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602884

20 soruda reach: AB'nin yeni kimyasallar stratejisi

Kimya sektörü, ülkemizin son yıllarda en hızlı büyüyensektörlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Gerek tüketim,gerek üretim, gerekse dış ticaret yönüyle önemli gelişmegösteren sektörün önümüzdeki yıllara ilişkin gündeminde,yatırım ve ihracatta ulaşılması öngörülen hedeflerinyanında, Avrupa Birliği ile uyum süreci ilk sıraları almaktadır.REACH adı...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602952